Metsätilojen hajanainen tilusrakenne ja alhainen keskikoko tekevät omistus- ja kiinteistörakenteesta epäedullisen kannattavan metsätalouden harjoittamiseen. Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa kehitetään yksityismetsien omistus- ja kiinteistörakennetta sekä aktivoidaan metsäomaisuuden hoitoa ja erityisesti yhteisomistuksessa olevien metsien käyttöä. Tapio, Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos toteuttavat hankkeen vuosina 2021-2023.

Miksi hanketta tarvitaan

Hajanainen tilusrakenne ja metsäkiinteistöjen pieni keskikoko heikentävät metsätalouden kannattavuutta. Kansallisen metsästrategian 2025:n tavoitteena on, että metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä käytössä. Tarkoituksena on lisätä yritysmäistä metsätaloutta ja kasvattaa metsänomistusyksikön keskikokoa. Ratkaisuiksi esitetään yhteismetsäomistuksen laajentamisesta, metsänomistajien elinaikanaan tekemiä omistajan vaihdoksia sekä tilusjärjestelyjä ja metsätilakauppojen edistämistä vapailla markkinoilla. Näihin asioihin paneudutaan Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteet

 • Kehittää yksityismetsien omistus- ja kiinteistörakennetta
 • Aktivoida metsäomaisuuden hoitoa ja erityisesti yhteisomistuksessa olevien metsien käyttöä
 • Tukea yhteismetsien toimintaa ja laajenemista sekä kasvattaa yhteismetsien keskikokoa uusien osakkaiden metsillä,
 • Parantaa tiedonsaantia metsäkiinteistöjen kaupasta ja metsistä luopumisen vaihtoehdoista sekä metsätilusjärjestelyistä ja mahdollisuudesta liittää metsät yhteismetsään

Hankkeen toteutus

 • Selvitetään, millaiset palvelut auttaisivat yhteismetsiä laajenemisessa ja sujuvan hallinnon hoitamisessa.
 • Selvitetään, millaiset palvelut auttaisivat yhteisomistustilojen osakkaita omistusjärjestelyissä ja päätöksenteossa
  Selvitetään alueet, joilla metsätilusjärjestely parantaisi metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä
 • Tuotetaan metsänomistajille ja palveluntarjoajille verkkopalveluita, jotka tuovat konkreettista ja helposti käyttöönotettavaa apua metsänomistusjärjestelyihin, kannattavan metsätalouden harjoittamiseen ja yhteismetsien laajenemiseen.
 • Tuotetaan verolaskureita, jotka auttavat suunnittelemaan metsien sukupolvenvaihdosta tai myyntiä.
 • Uusien, hankkeessa tuotettujen palveluiden saatavuudesta viestitään ja ne esitellään alueellisissa koulutustilaisuuksissa metsänomistajille ja palveluntarjoajille.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutetaan yhteismetsille ja yhteisomistustilojen osakkaille verkkopalvelut, jotka julkaistaan Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla vuonna 2023.

Hankkeessa myös päivitetään Metsäkeskuksen verkkosivuilla oleva metsälahjavähennyslaskuri. Siihen lisätään mahdollisuus valita lahjana saadun metsätilan saantovuosi, jolloin pystytään laskemaan tarkka metsälahjavähennyspohja myös aiempina vuosina lahjana saaduille metsätiloille.

Lisäksi tehdään laskuri metsätilakaupan luovutusvoiton ja -tappion laskemiseen. Laskurin avulla sukupolvenvaihdosta tai tilakauppaa avoimilla markkinoilla suunnittelevat metsäomistajat voisivat luotettavasti selvittää tilan myynnistä seuraavan luovutusvoittoveron ja lahjanluonteisen kaupan osalta saajalle muodostuvan lahjaveron.

Metsätilusjärjestelyjen tarvekartoituksen perusteella tuotetaan neuvontamateriaalia ja kohdennetaan tilusjärjestelyn tiedotusta ongelma-alueille.

Uutisia

Hankkeeseen liittyviä uutisia, tiedotteita ja artikkeleita.

Tiedote 2.2.2022, Metsäkeskus: Metsälahjavähennyslaskuri uudistui – nyt voit laskea metsälahjavähennyspohjan myös vanhemmista metsän lahjoituksista

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttavat Tapio, Suomen metsäkeskus sekä Maanmittauslaitos vuosina 2021–2023.

Lisätietoa:

Ari Nieminen, Tapio, puh. 040 718 2595
Jukka Matilainen, Suomen metsäkeskus, puh. 0400 497 574
Heikki Ala-aho, Maanmittauslaitos, puh. 050 301 4795