Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa julkaistiin metsänomistajille suunnattuja verkkopalveluja, jotka auttavat kannattavan metsätalouden harjoittamisessa ja metsien omistusjärjestelyissä sekä yhteismetsien ja yhteisomistusmetsien toiminnassa. 

Metsien hajanainen tilusrakenne, metsäkiinteistöjen pieni keskikoko ja toimimaton yhteisomistus passivoivat helposti metsätalouden harjoittamista sekä heikentävät kannattavuutta. Kansallisen metsästrategian tavoitteena on kehittää metsätilarakennetta siten, että yritysmäinen metsätalous lisääntyisi ja metsänomistusyksikön keskikoko kasvaisi. Ratkaisuiksi on esitetty yhteismetsäomistuksen laajentamisesta, toimimattomien yhteisomistusten purkamista, metsänomistajien elinaikanaan tekemiä omistajan vaihdoksia sekä tilusjärjestelyjä ja metsätilakauppojen edistämistä vapailla markkinoilla.

Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa etsittiin ratkaisuja, joilla voidaan aktivoida metsätaloutta erityisesti yhteisomistusmetsissä ja kehittää metsätilarakennetta sekä tukea yhteismetsien toimintaa ja laajenemista. Hankkeessa tiedotettiin metsäalan toimijoille ja metsänomistajille mm. yhteismetsien toiminnasta, metsien omistusjärjestelyjen ratkaisuista sekä metsätilausjärjestelyistä keinona parantaa ongelmallista kiinteistörakennetta. Toimenpiteiden edistämiseksi tuotettiin uusia verkkopalveluja yhteismetsien, metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden käyttöön.

Uusia verkkopalveluita metsänomistajille

Yhteismetsat.fi portaali uudistui

Hankkeessa selvitettiin, millaiset palvelut auttaisivat yhteismetsiä laajenemisessa ja sujuvan hallinnon hoitamisessa. Selvityksen perusteella uudistettiin yhteismetsat.fi-verkkosivusto, johon koottiin tietoa yhteismetsistä ja niihin liittymisestä. Verkkopalveluun koottiin myös perehdytysmateriaalia, joka auttaa toimitsijoita, hoitokuntia ja toimihenkilöitä yhteismetsän toiminnassa sekä hallinnon hoitamisessa. Portaalin kautta neuvontamateriaalia tarjoaa Suomen metsäkeskus, Maanmittauslaitos, Verohallinto ja Suomen yhteismetsät ry.

Yhteismetsät-verkkopalveluun

Metsänomistuksen verkkopalvelu monipuolistui

Hankkeessa selvitettiin yhteisomistusmetsien osakkailta, millaiset palvelut auttaisivat metsätalouden harjoittamisessa ja sujuvassa päätöksenteossa sekä tekemään tarvittaessa omistusjärjestelyjä. Selvityksen perusteella luotiin metsätilan omistajavaihdoksen verkkopalvelu, josta löytyy opastusta kauppana, lahjana tai perintönä tehtäviin metsätilan omistajanvaihdoksiin sekä metsäyhtymien ja metsää omistavien kuolinpesien omistusjärjestelyihin. Verkkopalvelu on avoimesti käytössä Suomen metsäkeskuksen sivustolla. Verkkosivuille on koottu myös yhteystietoja toimijoista, jotka tarjoavat palveluja metsän omistusjärjestelyihin.

Metsänomistuksen verkkopalveluun

Metsälahjavähennyslaskurin laajennus

Metsäkeskuksen verkkosivuilla käytössä olevaan metsälahjavähennyslaskuriin lisättiin toiminnallisuus, joka mahdollistaa lahjoitusvuoden valinnan ja metsälahjavähennyspohjan laskennan vuosille 2017–2023. Seuraavan kerran laskuri päivitetään vuoden 2024 loppupuolella ja siitä jatkossa vuosittain. Nyt laskurista voi valita metsän lahjoitusvuoden ja laskea metsälahjavähennyspohjan sekä vähennyksen mukaisen verohyödyn, vaikka metsän lahjoitusajankohdasta olisi kulunut jo useampi vuosi. Laskurin käyttäjille on tehty myös neuvontamateriaali laskurista ja metsälahjavähennyksestä.

Metsälahjavähennyslaskuriin

Uusi luovutusvoittoverolaskuri käyttöön

Hankkeessa tehtiin metsänomistajille tarkoitettu luovutusvoittoverolaskuri metsätilakaupasta myyjälle muodostuvan luovutusvoiton tai -tappion laskentaan. Laskuri antaa myös arvion luovutusvoitosta maksettavan veron määrästä. Laskuri huomio luovutusvoittoon (tai –tappioon) vaikuttavat tekijät, kuten myyntihinnan ja siihen mahdollisesti lisättävät erät (tulouttamaton vahingonkorvaus), luovutusvoittoon lisättävät erät (käytetty metsävähennys) sekä luovutusvoitosta vähennettävät kuluerät ja hankintamenon muodostumisen eri tilanteissa. Laskuri selkeyttää veroseuraamusten ymmärtämistä tilanteissa, joissa metsätilan myynnistä saatava luovutusvoitto on veronalainen. Laskurin käyttäjille on tehty myös neuvontamateriaali laskurista ja luovutusvoiton verotuksesta.

Luovutusvoittoverolaskuriin

Metsänomistajan uudet verkkopalvelut maakuntakiertue

Sujuvaan metsänomistukseen 2025 –hanke järjesti vuoden 2023 aikana 18 maakuntatilaisuutta ja kaksi webinaaria, joissa esiteltiin uusia metsänomistajien verkkopalveluja. Tilaisuuksissa esiteltiin myös Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan verkkopalvelua ja asiointipalvelua, jotka auttavat metsätilojen, kuten muidenkin kiinteistöjen omistusjärjestelyissä. Tilaisuuksien tavoitteena oli lisätä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta uusista palveluista, ja niihin osallistui kaikkiaan noin 1000 henkilöä. Tilaisuuksia markkinoitaessa myös verkkopalveluista tiedotettiin laajasti potentiaalisille käyttäjäryhmille.

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö, ja sen toteuttivat Tapio, Suomen metsäkeskus sekä Maanmittauslaitos vuosina 2021–2023.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapion asiantuntijaratkaisut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot.

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047