Digitaaliset metsäpalvelut

Tapion digitaaliset metsätietopalvelut helpottavat käytännön metsätöitä niin maastossa kuin tietokoneen äärellä. Meillä on meneillään useita metsäalan sähköisten palveluiden kehittämishankkeita. Tapion monipuolinen metsäosaaminen tuotteistetaan tulevina vuosina helppokäyttöisiksi palveluiksi. 

Metsänhoidon suositusten digitalisointi

Metsänhoidon suositustietoa voi tulevaisuudessa lukea, kuunnella ja katsoa. Suositustieto tulee olemaan aina ajan tasalla ja käytettävissä eri järjestelmissä ajasta tai paikasta riippumatta. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin myös toimistossa. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Tapio Oy:n johtamaa Metsänhoidon suositusten digitalisointi -projektia tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  Lue lisää →

Uusi eTapio-päätöstukijärjestelmä

Tapio kehittää  yhteistyössä Simosol Oy:n kanssa uutta modernia metsänomistajan  päätöstukijärjestelmää. Uusi järjestelmä, eTapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot. Palvelu julkaistaan keväällä 2020.

Summa-arvotaulukot metsän arvonmääritykseen

Aina ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen Tapion Summa-arvotaulukko-palvelusta. Lue lisää →

Maastotaulukot

TAPIO Maastotaulukot on metsäosaajan digitaalinen käsikirja. Maastotaulukot-mobiilisovellus tuo tehokkuutta ja varmuutta metsätöihin. Puhelimessa tai tabletissa kulkeva sovellus toimii muistisi tukena, kun teet metsänhoitoon tai puunkorjuuseen liittyvää maastotyötä.  Lue lisää →

Metsänhoitokortisto

TAPIO Metsänhoitokortisto on ammattitasoinen, sähköinen tietolähde hyvään metsänhoitoon. Yli 100 tietokorttia ja opastusvideot auttavat eri aiheiden opiskelussa ja ajantasaisten faktojen tarkistamisessa. Metsänhoitokortiston on aina ajantasainen tietopalvelu.  Lue lisää →

Verkkokurssit

Tapio ForestTEST -verkkokurssien avulla on mahdollista opiskella FSC- ja PEFC -metsäsertifiointia, kannattavaa metsätaloutta, metsien käsittelyä ja maanmuokkausta. Järjestämme myös webinaareja metsäalan ajankohtaisista aiheista ja räätälöimme koulutuksia yrityksille. Lue lisää →