Tapion raportti nro 8

Biotalous maakunnissa

Tässä raportissa on analysoitu biotalouspolitiikan toimeenpanoa maakuntaohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien kautta. Selvitys on osa työ-ja elinkeinoministeriölle vuonna 2015 tehtyä laajempaa Biotalous maakunnissa -hanketta.Tämä selvitys antaa uutta informaatiota ja uusia näkökulmia biotalouden merkityksestä ja sen ohjauksesta maakuntatasolla.

Lataa Biotalous maakunnissa tästä (pdf)

Biotalous maakunnissa

Lehtoviita, J. 2016. Biotalous maakunnissa. Tapion raportteja nro 8.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-36-1