Etusivu » Julkaisut ja raportit

Julkaisut ja raportit

 Tapion raportteja -sarja

Nro 23. Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle

Nro 22. Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä. 

Nro 21. Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Nro 20. From Forest Research to Forestry Practice – Approaches in Leveraging Forest Research in Northern and Central European Countries

Nro 18. Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta

Nro 17, Ilmastonmuutoksen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna

Nro 16, Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen

Nro 15, Luontomatkailu, hyvinvointi ja METSO

Nro 14, Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet

Nro 13, Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön – Metsätiedepaja–konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus

Nro 12, Puutavaranmittauslainsäädännon evaluointiraportti

Nro 11, Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita

Nro 10, Merkityksellinen metsäkulttuuri

Nro 9, Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Nro 8, Biotalous maakunnissa

Nro 7, Puun tarjonta yksityismetsistä

Nro 6, Biomassaterminaalit -esiselvityshankkeen loppuraportti

Nro 5, Resurssitehokas puunkorjuu

Nro 4, Kaskadikäyttö metsätalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys

Nro 3, Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä maisematyölupaan

Nro 2, Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

 

Muut julkaisut

Uusimmat:

Kaavoituksen metsäapu

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen

Metsätien kunnossapidon oppaat ja ohjeet, urakoinnin mallilomakkeet ja tehtäväkortit

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys

Opas energiapuuterminaalien ympäristölupakäytännöistä

Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? – Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen

Metsänomistajan kaavoitusapu

Skogsägarens planläggningshjälp

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali.

Listaa kaikki >>