Tapion raportti nro 17

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna

Tapiossa on edistetty vuosina 2015-2017 valtakunnallista ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurannan rakentamista. Seurannan tueksi kehitetyt indikaattorit voivat toimia opasteina sopeutumisen edistymisestä ja toimeenpanosta. Niitä tarvitaan erityisesti siksi, että yhteiskunnan eri toimijat tiedostavat ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeyden.

Raportissa on kuvattu ensimmäinen kattaus kansallisia ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattoreita. Seurannan tueksi kehitetyillä indikaattoreilla voidaan tuottaa tietoa sopeutumisen edistymisestä ja toimeenpanosta sekä viestiä yhteiskunnan eri toimijoille ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeydestä. Indikaattorit mittaavat sopeutumisen eri puolia. Erityisesti ilmastoriskien esille nostaminen ja niiden yhteistarkastelu ovat ratkaisevia tekijöitä yhteiskunnan riskienhallinnan parantamiseksi.

Indikaattoreiden valitseminen ja kuvaaminen on tehty laajassa sidosryhmätyössä.

Lataa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna -raportti (pdf)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna

Arnkil, N., Lilja-Rothsten, S., Juntunen, R., Koistinen, A. & Lahti, E. 2017. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna. Tapion raportteja nro 17.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-50-7