Tapion raportti nro 24

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa – Kohti tutkimusohjelmaa

Millainen tutkimus auttaa turvaamaan kestävän ja toimintakykyisen yhteiskunnan muuttuvassa ilmastossa? Minkälaisia tieto- ja osaamistarpeita ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyy?

Näihin kysymyksiin on pyritty vastaamaan käsillä olevassa selvityksessä. Työssä on kartoitettu asiantuntijoiden näkemyksiä Suomelle keskeisistä sopeutumistutkimuksen tieto- ja osaamistarpeista sekä sopeutumistutkimuksen kehittämisestä ja rahoittamisesta. Yhtenä keskeisenä tuloksena on, että sopeutumista tulisi tarkastella horisontaalisena, läpileikkaavana teemana monitieteisesti. Sopeutumistietoa tulisi myös tuottaa yhä käyttökelpoisempaan ja helposti saatavilla olevaan muotoon, jotta tieto tukisi paikallista päätöksentekoa ja sopeutumisen hallintaa.

Avainsanat: ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kytkökset, riskienhallinta, skenaariot, oppiva yhteiskunta, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haavoittuvuudet, ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset.

Lataa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa -raportti (pdf)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa – Kohti tutkimusohjelmaa

Arnkil, N. & Lahti, E. 2018. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tieto- ja osaamistarpeet Suomessa. Kohti tutkimusohjelmaa. Tapion raportteja nro 24.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-60-6