Tapion raportti nro 51

Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä

Tämä raportti kokoaa yhteen tietoa ja näkökulmia kallioelinympäristöjen tilasta, niiden tunnistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on koottu kallioelinympäristöihin liittyvää luonnontieteellistä tietoa sekä käytännön metsätoimijoiden tuottamaa tietoa.

Tieto on tarkoitettu metsätalouden toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi, jotta kallioelinympäristöjen monimuotoisuusarvot tunnistetaan ja ne tulevat huomioiduksi riittävästi metsänkäsittelystä päätettäessä. Raportissa kuvattuja menettelyjä tullaan viemään osaksi metsänhoidon suositusten sisältöä. Näin kallioelinympäristöjen huomioiminen tulee osaksi hyvän metsänhoidon kokonaisuutta.

Lataa Kallioympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti (pdf)

Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä

Saaristo, L., Törmänen, T., Kontula, T., Raatikainen, R. & Laukkanen, S. 2022. Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä.  Tapion raportteja 51.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-05-2
ISSN 2342-804X