Tapion raportteja nro 63

Luonnon- ja maisemanhoito metsityksessä

Metsitys on viime vuosina noussut yhdeksi keinoksi ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Metsityksessä tulisi huomioida luontoon, maisemaan ja virkistykseen liittyvät seikat, sillä oikea-aikaisilla toimenpiteillä on mahdollista tukea monimuotoisemman, maisemaan paremmin sulautuvan metsän kehittymistä. Samalla ehkäistään haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Luonnon- ja maisemanhoito metsityksessä -raportissa koottiin tietoa metsityksen suunnittelijoille ja toteuttajille luonnon ja maiseman huomioimisesta. Raportissa on kuvattu, mitä metsityksen eri vaiheissa tulee huomioida, jotta vältetään haitalliset vaikutukset ja metsityksen suurimmat sudenkuopat – samalla luontoa ja maisemaa tukien.

Selvitys on osa Metsitys kestävästi-hanketta, jonka maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut. Hanke on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Lataa raportti (pdf)

Luonnon- ja maisemanhoito metsityksessä

Matila, A. ja Salin, S. 2023. Luonnon- ja maisemanhoito metsityksessä. Tapion raportteja nro 63.

ISBN: 978-952-7435-26-7

ISSN: 2342-804X

© Tapio Oy

Työn tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö