Tapion raportti nro 28

Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä, Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeen loppuraportti

Tarve metsien käyttöön on yhtä aikaa kasvamassa ja monipuolistumassa. Kansallisessa metsästrategiassa ekosysteemipalveluiden kaupallistaminen nähdään mahdollisuutena yksityisten metsänomistajien ansaintamahdollisuuksien lisäämiselle. Esimerkiksi matkailun kasvu tuo kysyntää palveluille, joissa asiakkaat pääsevät ohjatusti metsään tekemään heitä kiinnostavia toimintoja.

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeessa keskityttiin toimenpiteisiin, joilla yksityismetsien aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja terveyspalveluliiketoiminnassa. Tämä raportti kokoaa yhteen hankkeen tulokset ja toiminnan. Samalla se esittelee monipuolisesti yksityismetsissä tehtävän, luontoon perustuvan palvelutoiminnan keskeisiä osa-alueita, kuten yhteistyötä, sopimuksellisuutta ja kehittämismahdollisuuksia.

Raportti sopii luettavaksi aiheesta kiinnostuneille yrittäjille, maanomistajille, kehittäjille, opiskelijoille sekä metsätalouden toimijoille.

Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä -julkaisussa esitellään seuraavia asioita

  • Yksityiset talousmetsät palveluyrittäjän työtilana
  • Yhteistyöllä tuotteita ja palveluita metsäympäristöstä
  • Yrittäjien kokemuksia sopimuksellisuudesta ja luonnon tuottamien palveluiden hyödyntämisen haasteista
  • Metsänomistajien näkemyksiä aineettomien ekosysteemipalveluiden tuotteistamiseen
  • Palveluntuottajien ja metsänomistajien yhteistyön työkalut
  • Metsänomistajien ja palveluyritysten yhdistäminen
  • Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä – mitä seuraavaksi?

Lataa Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä tästä (pdf)

Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä

Saaristo, L., Matila, A., Koistinen, A., Arnkil, N. & Lahti, E. 2018. Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä. Tapion raportteja nro 28.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-64-4