Tapion raportteja nro 60

Maaperän huomioiminen metsänhoidossa

EU:n komissio julkaisi vuonna 2021 EU:n maaperästrategian, joka asettaa viitekehyksen, jonka avulla voidaan säännöllisesti arvioida EU:n maaperän tilaa ja toteuttaa toimia maaperän pilaantumisen ja huonontumisen torjumiseksi. Maaperästrategia sisältää useita keinoja, joilla edistetään maaperän terveyttä, turvataan sen monimuotoisuus ja vahvistetaan maaperän roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Osana strategian toimeenpanoa komissio on valmistellut lainsäädäntöehdotusta maaperän terveyslaiksi. Ehdotus kuuluu vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmaan ja se on julkaistu heinäkuussa 2023

Maaperän huomioiminen metsänhoidossa -selvityksen tavoitteena on maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tuottaa tietoa politiikkavalmistelun ja EU-tason valmistelun tueksi. Selvityksessä kuvataan maaperän hyvään tilaan vaikuttavat tekijät metsämaalla sekä maaperän kestävän käytön periaatteet metsätaloudessa.

Lataa raportti (pdf)

Maaperän huomioiminen metsänhoidossa

Tiina Törmänen, 2023, Maaperän huomioiminen metsänhoidossa. Tapion raportteja nro 60.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-23-6

ISSN 2342-804X

Työn tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö