Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Tapion raportti nro 9

Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Tähän raporttiin on koottu yhtenäiseksi tietopaketiksi metsäbiotalouden tärkeyttä kuvaavat valtakunnalliset ja maakunnittaiset tunnusluvut. Tunnusluvut on laskettu Tilastokeskuksen aluetilinpidon tiedoista. Niiden perusteella voidaan selkeästi osoittaa metsäbiotalouden merkittävyys kussakin maakunnassa tuotoksen, arvonlisän, investointien ja työllisyyden suhteen. Ensimmäistä kertaa on maakunnittain laskettu puupohjaisen energian tuottaminen markkinoille (tuotos, arvonlisä, työllisyys). Lisäksi metsäbiotalouden merkitystä alue-ja paikallistaloudessa on havainnollistettu case-esimerkkien kautta.

Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut hankkeen, jonka on toteuttanut Tapio yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Maakuntakohtaiset esitykset ladattavissa: www.metsasaatio.fi/metsabiotalous

Lataa Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti tästä (pdf)

Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti

Lehtoviita, J., Mäki, P. & Tenhola, T. 2016. Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti. Tapion raportteja nro 9.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-37-8