Tapion raportti nro 16

Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön. Metsätiedepaja – konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus

Tapiossa on kehitetty uuden sukupolven tiedonprosessointikanavaa, metsätiedepajaa, jossa tavoitteena on saada tutkimustulokset aiempaa nopeammin ja tehokkaammin palvelemaan käytännön metsätaloutta. Keskeistä työssä on systemaattinen tutkimustiedon analysointi. Ensimmäisessä, pilottina toteutetussa metsätiedepajassa käsiteltiin metsänjalostuksen taloutta ja jalostushyötyjä.

Lataa Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön tästä (pdf)

Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön. Metsätiedepaja – konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus

Koistinen, A., Käär, L. & Päivinen, R. 2016. Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön. Metsätiedepaja – konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus. Tapion raportteja nro 13.

© Tapio Oy

ISBN 2342-804X (pdf)
ISSN 978-952-5632-44-6