Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä -opas kokoaa käytännöt  metsäpaloriskien hallintaan. Se tarjoaa taustatietoa metsäpalojen syttymisen riskeistä ja auttaa tunnistamaan työmaaolosuhteiden ja säätilan merkityksen maaston syttymisherkkyyteen. Opas on tarkoitettu metsäammattilaisten, pelastuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden sekä metsänomistajien käyttöön.

Opas täydentää metsäalan toimijoiden omia työ- ja turvallisuusohjeita sekä auttaa työntekijöitä ja yrittäjiä perehtymään metsäpaloriskin hallintaan metsätöissä. Oppaassa käsitellään metsämaaston syttymisherkkyyttä maaston kasvupaikkatekijöiden, puulajin ja puuston rakenteen perusteella sekä vallitsevan säätilan vaikutusta metsäpaloriskiin ja mahdollisen palon leviämiseen. Lisäksi oppaassa on selvitetty pelastuslain tarkoittamaa huolellisuusvelvoitetta sekä toimijoiden vastuukysymyksiä metsätöissä.

Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä -opas

  • Johdanto metsäpaloriskin ennakointiin
  • Maaston syttymisherkkyyden arvioiminen
  • Metsäpaloriski eri työlajeissa
  • Huolellisuus puunkorjuussa ja maanmuokkauksessa

Oppaan liitteissä on kooste Metsäpaloriskin arvioinnista työmaaolosuhteissa (liite 1) sekä aputaulukko ja ohje metsäpaloriskin ennakointiin (liite 2). Liitteet voi ladata ohesta erillisinä 2-sivuisina tiedostoina.

Lataa opas ja liitteet

 

Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä (pdf)
Liite 1: Metsäpaloriskin arviointi työmaaolosuhteissa (pdf)
Liite 2: Aputaulukko ja ohje metsäpaloriskin ennakointiin (pdf)

Oppaan kokoamiseen osallistuvat Tapion lisäksi Koneyrittäjät ryMetsäteollisuus ryMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Bioenergia ry  sekä pelastusalan asiantuntijaorganisaatioita.

Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä -oppaan ovat rahoittaneet Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry ja Metsämiesten säätiö.