Strategiseen ja taktiseen metsäsuunnittelun laskentaan keskittyvä oppikirja on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen metsäsuunnittelun opetukseen, mutta se soveltuu luettavaksi kaikille monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmistä kiinnostuneille. Metsänomistajien taloudellisten ja luonnonsuojelullisten tavoitteiden yhteensovittaminen edellyttää optimointilaskentaa, koska metsän tarjoamien hyötyjen välillä vallitsee tyypillisesti vaihdantasuhde. Voidaanko hiilensidonta ottaa osaksi kestävää metsien hyödyntämistä? Mitä epävarmuuksia liittyy jatkuvan kasvatuksen mallinnukseen? Miten hallita ilmastonmuutoksen tuomia riskejä pitkän aikavälin metsäsuunnittelussa?

Kirjassa syvennytään kestävän metsien käytön periaatteisiin monitavoitteisen metsäsuunnittelun näkökulmasta. Teoksessa käsitellään käytännönläheisten esimerkkien avulla perusteet metsien kasvun dynamiikasta ja taloudellisesti optimaalisen kiertoajan laskennasta. Harjoitustehtävät ja verkosta avoimesti saatavat lisämateriaalit antavat lukijoille mahdollisuuden kokeilla muun muassa hakkuiden ajoituksen vaikutusta metsän tuottoarvoon. Myös uudenlaiset metsäsuunnitteluun liittyvät teknologiat, kuten drooneilla tapahtuva metsien inventointi sekä kaukokartoitukseen perustuva dynaaminen toimenpidekuviointi, on huomioitu.

Laskennan perusteet -kirjan kansikuva. Kuvassa metsää ja ihminen tietokoneen kanssa.

Oppikirjan tavoite

Kirjan tavoite on auttaa metsäammattilaisia ymmärtämään strategisia ja taktisia metsäsuunnittelun laskentoja, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen metsänomistajien erilaiset tavoitteet. Käytännönläheiset esimerkit ja harjoitustehtävät auttavat lukijaa sisäistämään aihetta ja soveltamaan oppimaansa työssään. Monitavoitteista metsäsuunnittelua tarvitaan, koska metsästä voidaan saada puuntuotannon lisäksi monenlaisia aineellisia ja aineettomia hyötyjä, ns. ekosysteemipalveluita. Metsäammattilaisten tuleekin osata auttaa metsänomistajia erilaisten arvojen ja tavoitteiden yhteensovittamisessa, jotta metsänomistajat saavat metsistään mahdollisimman paljon haluamiaan hyötyjä.

Hanki Metsäsuunnittelun laskennan periaatteet -oppikirja

Rahoitus

Oppikirjan laatiminen oli mahdollista Marjatta ja Eino Kollin Säätiön tuella.

Yhteistyökumppanit

Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat olleet Simosol Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).