Tapion raportti nro 27

Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen

Metsäpolitiikkafoorumin tavoitteena on saattaa tutkimuksen ja käytännön toimijat yhteen tuottamaan valitusta teemasta tutkimustietoon perustuvia politiikkasuosituksia ja politiikkaohjauksen kannalta tärkeimpiä tutkimusteemoja.

Tässä raportissa kuvattu hanke Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen on järjestyksessään kolmas Metsäpolitiikkafoorumissa kehitetyllä konseptilla toteutettu työ. Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen tarkastelee kahta ulottuvuutta:
•  Ekosysteemipalvelujen taloudellista merkitystä ja sosiaalista kestävyyttä
•  Metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittamista
Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsämiesten Säätiö ovat rahoittaneet nykyisen hankkeen, jonka Tapio on toteuttanut yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lataa Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen tästä (pdf)

Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen 

Lehtoviita, J. & Päivinen, R. 2018. Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen. Tapion raportteja nro 27.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-63-7

Taitto: Katja Konga, Studio Lume