Tapion raportti nro 22

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeessa selvitettiin Metsänhoidon suositusten toimenpide-ehdotusten soveltamista, luonnonhoitoratkaisuja ja käsittelyn monipuolistamista suometsien hoidossa. Hankkeen työnä järjestettiin suometsätaloutta käsittelevä ajankohtaisseminaari, haastateltiin puunhankinta- ja metsäpalveluorganisaatioiden asiantuntijoita, tutkijoita ja sidosryhmien edustajia sekä käsiteltiin suometsien hoitoa asiantuntijatyöpajoissa. Haastateltavien henkilöiden ja asiantuntijatyöpajojen näkemykset suometsien hoidosta, käytännössä kohdatuista ongelmista, suometsien käytön hyväksyttävyydestä sekä johtopäätökset suometsien käytön edistämiseksi on koottu raportiksi.

Lataa Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä tästä (pdf)

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä

Nieminen, A. 2017. Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä. Tapion raportteja nro 22.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-57-6