Tapion raportti nro 49

Selvitys lahopuuston yhtenäisestä arviointimenetelmästä metsäalan toimijoita varten

Tämä raportti on laadittu osana vuosina 2021–2022 toteutettua Lahohiili-hanketta, jonka tavoitteena on ollut laatia metsäalan toimijoille kustannustehokas menetelmä lahopuuston metsikkötason arviointiin.

Hankkeen päätavoitteina oli selvittää käytössä olevia lahopuun arviointikäytäntöjä, vertailla erilaisten lahopuun arviointimenetelmien tarkkuutta ja ajanmenekkiä sekä kuvata metsäalan toimijoille soveltuva kustannustehokas lahopuuston arviointimenetelmä.

Lataa Selvitys lahopuuston yhtenäisestä arviointimenetelmästä metsäalan toimijoita varten -raportti tästä (pdf)

Lataa raporttia tukeva koulutusmateriaali tästä (pdf)

Lataa raporttia tukeva itseopiskelumateriaali tästä (pdf)

Katso video

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Videolla Tapion luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen esittelee kaksi menetelmää, joiden avulla metsikkötason lahopuumäärää voidaan arvioida helposti ja kustannustehokkaasti.

Selvitys lahopuuston yhtenäisestä arviointimenetelmästä metsäalan toimijoita varten

Pasanen, H., Siitonen, J., Ylänne, M. & Saaristo, L. 2022. Selvitys lahopuuston yhtenäisestä
arviointimenetelmästä metsäalan toimijoita varten. Tapion raportteja nro 49.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-03-8
ISSN 2342-804X