Happamat sulfaattimaat metsätaloudessa 10.10.2019

Retkeily Kiimakorvelle

Maanmuokkaukset happamilla sulfaattimailla ovat riski vesistöille, mutta vaikutuksia voidaan torjua. Retkeilyn tarkoituksena on perehdyttää asiantuntijoita, viranomaisia ja käytännön toimijoita metsänuudistamiseen happamilla sulfaattimailla. Retkellä esitellään Kiimakorven koealueella innovatiivista menetelmää, jossa pyritään ehkäisemään maanmuokkausalan happamien valumavesien  muodostumista tuhkalannoituksen avulla.

Kiimakorvella on toteutettu alkuvuodesta 2019 päätehakkuut, tuhkalannoitus, laikkumätästys ja kuusen- ja männyntaimien istutus. Valumavesien laatua seurataan koko hankkeen ajan jatkuvatoimisilla mittausasemilla sekä vesinäytteenotoin. Retkeilyn tavoitteena on, että toimijat osaavat huomioida työssänsä happamien sulfaattimaiden tuomat haasteet entistä paremmin. Retkeily on suunnattu happamien sulfaattimaiden kanssa toimiville ja kaikille asiasta kiinnostuneille!

Tilaisuuden tiedot

Aika: 10.10.2019 klo. 10.30-16.00

Paikka: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, 6700 Kokkola

Ilmoittautuminen

Ohjelma

 • Tilaisuuden avaus – Juhani Hannila, Kokkolan kaupunki
 • Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen – Tiina M. Nieminen, Luke
 • HaSuMetsä-hankkeen esittely – Laura Härkönen, Tapio Oy
  Yhteiskuljetus Kiimakorven koealalle
 • PaHa-hanke, Juhani Hannila
 • Kiimakorven koealan esittely – HaSuMetsä-hankkeen toimijat
 • Happamilla sulfaattimailla toimiminen suunnittelijan näkökulmasta – Thomas Åman, Mhy Österbotten
 • Happamilla sulfaattimailla toimiminen urakoitsijan näkökulmasta – Karl-Gustav Lindh, kaivinkoneurakoitsija
 • Tunnistus-hankkeen esittely – Mirkka Hadzic, Syke
 • Ravinneratas-hankkeen esittely ja tuhkalannoitus suometsissä ­- Jyrki Hytönen, Luke ja Satu Järvenpää, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Tilaisuuden aikataulu ja tarkempi ohjelma

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Laura Härkönen
projektipäällikkö, vesiensuojelun asiantuntija
laura.harkonen(at)tapio.fi
+358 50 472 6204

Kuva: Ismo Kyngäs, Luke