Konsulttjänster och utbildning

Tapios konsulttjänster hittar lösningar för hållbar och effektiv skogsvård och skogsbaserad bioekonomi. Vi anordnar utbildning av olika slag, allt från endagskurser till omfattande, flera månader långa modulära utbildninger. Tapio anordnar också avgiftsfria kurser som samlar deltagare från alla delar av skogssektorn. Enligt den feedback vi har fått från våra kunder ger kurserna upphov till intressanta diskussioner som ger ett tilläggsvärde utöver själva kursinnehållet. Vi erbjuder också interaktiv utbildning via nätet och organiserar webbinarier för grupper av olika storlek.

Skogsträdsfrö

Tapios fröcentral (på finska) producerar gran-, tall- och björkfrö av högsta kvalitet för skogssådd och plantskolor. Nästan hälften av det skogsträdsfrö som används i Finland produceras av Tapio. Förutom ett brett och högkvalitativt urval av frön erbjuder Tapios fröcentral experthjälp och har ett nära samarbete med de ledande forskarna inom frö- och plantproduktionen.

Tapio har cirka 400 hektar fröplantager som producerar förädlat frö av tall, gran, björk och lärk. Träd som härstammar från fröplantager kan producera mer virke av hög kvalitet, och de är också mer motståndskraftiga mot skogsskador.

Digitala lösningar, skogsbruksplanering

Etapio ForestKIT är ett verktyg för yrkesmässig skogsbruksplanering. Programmet ForestKIT (på finska) används av privata entreprenörer, städer, kommuner och stora skogsägare. Applikationen är helt webbaserad och teknisk support ingår i servicepaketet.

TAPIO Maastotaulukot (Fälttabeller, läs mer på finska) är en praktisk app som underlättar fältarbetet för både skogsproffs och skogsägare. Användaren kan via appen snabbt, enkelt och tillförlitligt hitta ett svar på bland annat frågor som: Är det dags för gallring? Hur värdefullt är ett träd? Borde jag bevara miljön kring en bäck? Vilka metoder rekommenderas för vattenvården?

Auditeringstjänster

Tapios tjänster för kvalitetskontroll (läs mer på finska) ger en neutral bedömning av hur skogsvården har utförts och hur miljönormerna har följts i praktiken. Skogsvård av hög kvalitet kännetecknas av att man fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt. Att välja de bästa metoderna för skogsvård och avverkning, rätt tidpunkt för åtgärderna och att se till att kvaliteten på själva utförandet är god kan ha stor inverkan på lönsamheten i skogsbruket.

Kartor, böcker och geodata

Karttakeskus grundades 1919 och är en välkänd producent av sjökort, kartor och geografiska data för både konsumenter och våra affärspartners. Karttakeskus kart- och geodatatjänster slogs samman med Tapio Oy år 2018.

Karttakeskus produkter:

  • Tryckta och digitala kartor och publikationer under varumärket Karttakeskus, för konsumenter och B2B-kunder.
  • Geodata och GIS-projekt till offentliga och privata kunder.
  • Skogspublikationer och digitala lösningar för skogsproffs.
  • Skräddarsydda kartor, diagram och publikationer samt andra tillämpningar för navigering, både i digitalt och tryckt format.

Vårt mål är att vara en pålitlig partner för alla våra kunder och leverantörer, och vi strävar efter att alltid vara uppdaterade när det gäller nya lösningar och marknadskrav.

Tidskrifter, böcker och digitala publikationer med fokus på skog och natur

Läs mer om tidskriften Metsälehti (på finska). Läs mer om våra böcker och kartor (på finska).