Kaavoituksen metsäapu

 

Kaavoituksen metsäapu -esitteessä kerrotaan, miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Lähtökohtana on, että metsäalueita ei tarvitse kaavoittaa, jos alueella ei ole painetta esimerkiksi rakentamiseen tai muuhun vastaavaan maankäyttöön. Esite kannustaa yhteistyöhön kuntien, maanomistajien ja metsäalan organisaatioiden kesken.

Kaavoituksen metsäapu -esitteen sisältö:

  • Metsät kunnan elinvoimatekijänä
  • Metsien kestävä käyttö
  • Onko metsän kaavoittaminen tarpeen?
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö yleiskaavoituksessa
  • Metsätalousvaikutusten arviointi
  • Näkökohtia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin
  • Vapaaehtoisten sopimusten käyttö
  • Muutoksenhaku ja korvaukset
  • Muista nämä metsien kaavoituksessa

Esite on tarkoitettu yleiskaavoituksen tueksi kuntien maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaaville virkamiehille, luottamushenkilöille sekä kaavoituskonsulteille. Esite on laadittu Tapio Oy:ssä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen metsäkeskuksen ja muiden metsäalan toimijoiden kesken. Lisäksi aineiston esittelemiseksi on tuotettu diasarja.

Lataa esite tai diasarja:

Kaavoituksen metsäapu -esite (PDF)

Kaavoituksen metsäapu -diasarja (PDF)