Mäntsälän kulttuurimetsät ovat osa suomalaisen metsän menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Metsää on hyödynnetty metsästykseen, tervantuotantoon, kaskeamiseen sekä rakennus-, tarve- ja polttopuiden hankkimiseen. Metsä on joutunut siirtymään peltojen, teiden ja asutuksen tieltä.

Lataa: Kulttuuripolkuja Mäntsälän metsiin PDF

Virtanen, P. & Matila, A. 2010. Kulttuuripolkuja Mäntsälän metsiin Opas kulttuuriseen kestävyyteen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

© Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2010

Julkaistu internetissä huhtikuussa 2010.

ISBN 978-952-5694-50-5