Näin käytät lomaketta

Luonnonhoidon tilauslomakkeen avulla metsänomistaja voi viestiä tiettyyn metsikkökuvioon ja toimenpiteeseen liittyvistä luonnonhoidon tavoitteista ja toteutuksesta. Täytetty lomake voidaan lähettää esimerkiksi tarjouspyynnön tai toimeksiannon liitteenä tai antaa metsäammattilaiselle tapaamisen yhteydessä. Metsätaloustoimenpiteisiin liittyvät metsänomistajan luonnonhoidolliset tavoitteet ja toiveet ovat tärkeää tietoa jo puukaupan tai metsänhoitotöiden tarjous- ja sopimusvaiheessa.

Metsänomistaja valitsee luonnonhoidon toteutuksen tason metsässään, kuitenkin vähintään lain ja käytössä olevan metsäsertifioinnin vaatimukset huomioiden. Luonnonhoidon tilauslomake sisältää eri työlajeissa sovellettavia, metsänhoidon suositusten mukaisia luonnonhoitotoimenpiteitä. Tilauslomakkeella luonnonhoitotoimet yksilöidään suunnitellun hakkuu- tai metsänhoitotoimenpiteen käsittelyalueen tasolle. Kullekin metsikkökuviolle valitaan työlaji ja halutut luonnonhoitotoimet ja tarvittaessa tarkennetaan niiden sisältöä antamalla lisätietoja. Voit lähettää tilauslomakkeen tältä sivulta sähköpostiisi.

1
1

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi