Tämän oppaan tavoitteena on innostaa metsänomistajia sekä kyläyhdistyksiä ja kotiseutuyhdistyksiä tutustumaan metsäkulttuuriin, joka ulottuu yksittäisen metsänomistajan ja metsässä liikkujan arjesta koko metsäklusterin kansainvälisiin verkostoihin. Kulttuuri on kaikkea sitä, missä ihminen on mukana. Metsäkulttuuria ovat metsä- työn historian tuntemus, perehtyminen metsänhoidon nykyisiin periaatteisiin ja uusien puutuotteiden tuotekehitys. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio tekee tunnetuksi metsäkulttuuria Marjatta ja Eino Kollin säätiön apurahalla. Millaisia kulttuurin yhteyksiä sinulla on erämaihin, metsäkyliin ja puukaupunkeihin? Tutustu, pohdi ja kiinnostu.

Lataa opas: Metsäkulttuuria Päijät-Hämeessä PDF

Virtanen, P & Matila, A. 2013. Metsäkulttuuria Päijät-Hämeessä. Metsätalouden kehittä- miskeskus Tapion julkaisuja.

Julkaistu internetissä elokuussa 2013

Painettu julkaisu ISBN:978-952-5632-20-0

Verkkojulkaisu ISBN:978-952-5632-19-4