Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajia kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan yleiskaavoitukseen. Metsänomistajan kaavoitusapu –esitteessä kuvataan miten metsänomistaja voi vaikuttaa kaavoitukseen ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota metsätalouden näkökulmasta.

Esite on tuotettu metsänomistajille Tapio Oy:ssä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja metsäalan toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi aineiston esittelemiseksi on tuotettu diasarja.

Metsänomistajan kaavoitusapu -opas:

  • kaavoituksen perusperiaatteet
  • kaavajärjestelmä
  • kaavamerkinnät ja määräykset
  • tarkistettavat asiat metsätalouden näkökulmasta
  • valitusmahdollisuudet ja korvaukset
  • mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota
  • maisematyölupa
  • korvaukset ja lunastukset
  • muistilista metsänomistajalle

Lataa esite tai diasarja:

Metsänomistajan kaavoitusapu -esite (pdf)

Metsänomistajan kaavoitusapu – diasarja (pdf)

Skogsägarens planläggningshjälp -broschyr (pdf)