Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut, Monimetsä-hankkeen selvitys