Maiseman huomioon ottaminen on oleellinen osa kestävää metsätaloutta. Ihmiset arvostavat hyvin hoidettuja metsiä. Maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista voidaan edistää eri tavoilla.

Esitteessä esitellään maisema-arvojen huomioimisen edistämisen keinoja, jotka hyödyttävät kuntaa, maanomistajaa ja toimijoita. Esitteessä kuvattavat menetelmät maisema-arvojen huomioimisen edistämiseksi ovat yhteistyö ja vuorovaikutus sekä sopimukset. Menetelmiä voidaan hyödyntää jo ennen kaavaprosessin käynnistämistä ja sen aikana.

Esite on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Metsät ja kaavoitus -hankkeessa.

Lataa esite

Uudet tavat edistää metsien maisema-arvojen huomioimista -esite (pdf)

Uudet tavat edistää metsien maisema-arvojen huomioimista – esite (sve) (pdf)