PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmän sihteeripalvelut

Tapio on tuottanut PEFC Suomelle ja sen edeltäjälle standardityöryhmän sihteeripalvelun ensimmäisen PEFC metsänhoidon standardin luomisessa sekä kolmena päivityskertana. Edellinen standardin päivitys toteutettiin vuosina 2013-2014.

Tapio tuottaa palvelun myös vuosina 2019-2020 toteutettavassa standardin tarkistamistyössä. Tutustu käynnissä olevaan työhön.

Työryhmän sihteerin keskeisiin tehtäviin ovat kuuluneet PEFC-standardityöryhmän kokousjärjestelyt, kokousten koolle kutsuminen ja taustamateriaalien valmistelu. Lisäksi Tapio on tuottanut osana palvelua erinäisiä taustaselvityksiä, joilla on edistetty standardityön etenemistä.

Kuva: PEFC FI 1002:2014 – PEFC-metsäsertifoinnin kriteereiden mukaisella toiminalla varmistetaan metsätalouden kestävyyttä. Standardi on luotu suomalaisiin olosuhteisiin ja se perustuu kansainväliseen PEFC metsänhoidon standardiin.

Valtaosa suomalaisista talousmetsistä on PEFC-sertifioitua. Sertifioinnin kriteerien vaatimukset vaikuttavat siten laajalta talousmetsissä tehtäviin toimenpiteisiin. PEFC-sertifiointi asettaa myös useita vaatimuksia siihen sitoutuneille metsäalan toimijoille kuten puunostajille ja metsänhoitopalveluita tarjoaville yrityksille.

Lisätietoa
 • Lisätietoa
 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874

 • Hannu Niemelä

  Metsäpäällikkö

  hannu.niemela(at)tapio.fi

  +358 40 585 0005

 • Hannes Pasanen

  Luonnonhoidon asiantuntija

  hannes.pasanen(at)tapio.fi

  +358 50 576 7010