Tapio toteutti 2019 Metsäteollisuus ry:lle paikkatietoanalyysin, jossa tuotettiin valtakunnallinen arvokkaiden luontokohteiden (HCV) analysointi ja luokittelu FSC-sertifiointia varten. Aineisto auttaa puunostajia arvioimaan, esiintyykö puukauppakohteella FSC:n tarkoittamia erityisiä luontoarvoja.

Kuva: Potentiaalisten HCV-alueiden esiintymistä voidaan arvioida tuotettujen karttojen avulla. Tämä vähentää merkittävästi ylimääräisten maastossa tehtävien tarkistusten määrää. 

Työn taustalla olivat FSC:n kontrolloituun puuhun liittyvän kansallisen riskiluokitusprosessin (CNRA, centralized national risk assessments) asettamat vaatimukset puun alkuperän todentamiselle. Kontrolloidun puun hankinnan kriteerit ovat kansainvälisesti samat kaikkialla. Suomen riskiarvioinnin mukaan metsien käyttö saattaa joillain alueilla aiheuttaa riskiä FSC:n tarkoittamille erityisille luontoarvoille.

Tapion toteuttamassa analyysissa hyödynnettiin laajasti julkisia avoimia metsävaratietoja ja Luke:n monilähde-VMI -aineistoja MML:n maastotietokannan kohteilla luokiteltuna. Kohteet luokiteltiin Suomen FSC-standardin edellyttämällä tavalla.

Tuotettuja karttoja hyödynnetään puukauppakohteen suunnittelussa. Aineistot auttavat puunostajaa arvioimaan, onko hakkuuseen suunnitellulla aluella erityisiä FSC:n tarkoittamia luontoarvoja. Mikäli luontoarvoja epäillään kartta-aineiston ja muiden taustatietojen perusteella löytyvän, käy puunostaja tarkastamassa kohteen tilan myös maastossa.  Jos kohde todetaan maastossa HCV-alueen kriteerit täyttäväksi, tulee hakkuiden yhteydessä varmistaa kohteen luontoarvojen säilyminen.

Lue lisää

FSC:n kontrolloidun puun hankinnan käytännöissä muutoksia, Metsäteollisuus ry:n tiedote

Siirry Metsänhoito -osaamisalueeseen →

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055