Metsänhoito

Olemme hyvän metsänhoidon asiantuntija. Teemme työtä kestävän metsänhoidon puolesta. Hyvän metsänhoidon suositusten noudattaminen on ratkaisu kestävään metsänhoitoon.

Tämän päivän metsänhoidon valinnoilla varmistetaan metsien monipuoliset käyttömahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Nykyiset metsien käytön haasteet, kuten muuttuva ilmasto ja eri metsänkäyttötapojen kestävä yhteensovittaminen vastuullisesti, edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.

Metsää ja vesistö

Metsänhoidon kestävät käytännöt

Metsien kestävä, vastuullinen ja aktiivinen hyödyntäminen ovat yhteiskunnalle ja metsänomistajille tärkeitä tavoitteita. Nämä ovat myös olleet Tapion ydintehtäviä sen perustamisesta lähtien. Meillä on vuosikymmenien kokemus metsänhoidon kehittämisestä ja hyvien käytäntöjen kokoamisesta.

Tänä päivänä vastuullamme on useita valtakunnallisia palveluita, joista merkittävin on Metsänhoidon suositukset. Tuomme tutkijat ja muut asiantuntijat yhteen myös Metsäpolitiikkafoorumi -hankkeessa. Toteutamme asiakkaillemme erityyppisiä selvityksiä, arviointeja, analyysejä, koulutuksia ja opas-aineistoja. Tutustu osaamisalueeseen tarkemmin →

Referenssejä

puun leikkauspinta

Metsäsertifiointi

Palvelemme asiakkaitamme PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin erityisosaamisella. Tarjoamme selvityksiä, paikkatietoanalyysejä, koulutuksia ja toiminnan todentamista. Autamme yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan metsäsertifioinnin vaatimuksia. Metsäsertifioinnin asiantuntijapalvelumme kattavat myös PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin ja puutavaran alkuperäketjun toteutukseen ja todentamiseen liittyvät kokonaisuudet. Tutustu osaamisalueeseen tarkemmin →

Referenssejä 

Tuhkaa lapiossa

Tuhkan hyötykäyttö

Tuhkan hyödyntäminen parhaisiin kohteisiin on osa kiertotaloutta ja ravinteiden tehokasta uudelleen käyttöä. Tarjoamme asiantuntemusta, selvityksiä ja vaihtoehtoja  tuhkan kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen metsätaloudessa ja maanrakennuksessa. Hallitsemme tuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet, rajoitteet sekä käyttöpotentiaalit. Tutustu osaamisalueeseen tarkemmin →

Referenssejä

Metsänhoidon ja puunkorjuun laatu

Laadukas metsänhoito ja puunkorjuu varmistavat metsän kasvupotentiaalin hyödyntämisen. Hyvä työnjälki on osoitus palveluntuottajan ammattitaidosta. Tunnemme metsän- ja luonnonhoidon laatutekijät. Olemme olleet kehittämässä seurantamenetelmiä metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja ympäristövaatimusten todentamiseen. Tutustu osaamisalueeseen tarkemmin →

Referenssejä

Männyn siemenpuuviljelys

Metsäpuiden siemenet

Jalostetuilla metsäpuiden siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja sekä hiilen sidontaa puustoon. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kanssa. Tarjoamme asiantuntemusta metsäpuiden siementen käytöstä, siemenhuollosta, metsäpuiden jalostamisesta ja metsien uudistamisesta.

Tapio tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Tapion siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle. Tarjoamme myös käpyjen karistuspalvelua, siementen puhdistusta ja itävyyskokeita. Lue lisää →

Referenssejä
 • Lisätietoa
 • Olli Äijälä

  Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut

  olli.aijala(at)tapio.fi

  +358 40 582 9676

 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874