Metsätiedepajan tavoitteena on saada tutkimustulokset aiempaa nopeammin ja tehokkaammin palvelemaan käytännön metsätaloutta. Metsätiedepaja on tiedonprosessointikanava, joka kokoaa yhteen metsä- ja ympäristöalan ammattilaiset tutustumaan uusimpiin tutkimustuloksiin ja pohtimaan yhdessä tutkijoiden kanssa parhaita mahdollisia käytäntöjä. Metsätiedepajan asiantuntijapaneeleita ja niistä syntyviä synteesejä hyödynnetään muun muassa Metsänhoidon suosituksien päivityksessä.

Metsätiedepajassa yhdistetään uusin tieteellinen tieto metsätalouden käytännön toimiin. Tavoitteena on edistää uuden tutkimustiedon hyödyntämistä käytännön työssä. Tutkimukset on käyty läpi ja referoitu. Tavoitteena on tuoda toimivia menetelmiä metsänhoitoon tutkimustulosten pohjalta.

Tapio järjestää metsätiedepajoja tarpeen mukaan ajankohtaisista aiheista.

 

Metsätiedepajan tiedotteet, raportit ja esitykset

Metsätiedepaja 28.8.2018

Miten sopeuttaa metsänhoito ilmastonmuutokseen

Metsätiedepajassa käytiin läpi viimeisimmät tutkimustulokset ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin. Miten metsänhoidon tulisi sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja miten metsänhoidon suosituksia tulisi päivittää?

Metsätiedepaja 6.6.2018

Jatkuvan kasvatuksen parhaat käytännöt

Metsätiedepajassa 6.6.2018 keskusteltiin metsän jatkuvan kasvatuksen parhaista käytännöistä. Jatkuvaa kasvatusta koskevat metsänhoidon suositukset tarkistetaan tänä vuonna. Tavoitteena on saada päivitetyt ohjeet eri toimijoiden käyttöön vuonna 2019. Toimitustyöstä vastaa Tapio.

Metsätiedepaja 4.1.2017

Jalostetun siemenen käyttö metsänviljelyssä on kannattavaa

Metsänjalostus ja sen tuottamat taloudelliset hyödyt olivat aiheena Tapion äskettäin järjestämässä metsätiedepajassa. Metsätiedepajaa varten käytiin läpi merkittävä määrä tuoreimpia pohjoismaisia tutkimuksia. Niiden tulokset ovat yksiselitteisiä: Jalostuksella on saatu puun kasvu paranemaan huomattavasti. Myös puun laatu ja taimien elinvoimaisuus ovat kohentuneet. Uusien jalostussukupolvien myötä tulokset paranevat edelleen.

Tapion raportti 3.1.2017

Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön: Metsätiedepaja–konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus

Metsätiedepaja–konsepti ja sen toteutus aiheesta metsänjalostuksen kannattavuus. Tapiossa on kehitetty uuden sukupolven tiedonprosessointikanavaa, metsätiedepajaa, jossa tavoitteena on saada tutkimustulokset aiempaa nopeammin ja tehokkaammin palvelemaan käytännön metsätaloutta. Keskeistä työssä on systemaattinen tutkimustiedon analysointi. Ensimmäisessä, pilottina toteutetussa metsätiedepajassa käsiteltiin metsänjalostuksen taloutta ja jalostushyötyjä.