Salon pölyttäjälinna -hanke (2022-2023) edisti pölyttäjien elinolosuhteita ja talouskäytön ulkopuolella olevien viheralueiden luonnonhoitoa. Hankkeen myötä monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriperinnöltään arvokas alue, Nakolinna, sai hoitosuunnitelman ja toteutuksen.

Salon Nakolinnassa on pitkään ollut asutusta. Alueella on nähtävissä rautakauden, perinteisen maatalouden, kartanotoiminnan merkkejä, historiallisia rakennuksia, vanhoja niittyjä, peltoja ja laidunmaita. Maisemaan maastoutuneet kivijalat, syreenit ja marjapensaat paljastavat, missä pihapiirejä on aiemmin ollut. Viimeiset kymmenen vuotta alue on pääosin ollut hoitamatta, mutta siellä on säilynyt suhteellisen hyvin perinnebiotooppien luontotyyppejä ja niiden kasvilajistoa. Perinnebiotooppityypeistä kohteella näkee tuoretta niittyä, ketoa, kallioketoa sekä hakamaata ja metsälaidunta.

Tapion asiantuntija olivat vastuussa kohteen luonnonhoidon suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta. Alueen hoitosuunnitelma tehtiin syksyllä 2022 ja luonnonhoitotoimenpiteet toteutettiin joulu-huhtikuun 2023 aikana. Tavoitteena oli, että monimuotoisuuden lisääntyessä myös alueen virkistys ja maisema arvot paranevat. Toteutunut hanke tarjoaa mallin muiden vastaavien kohteiden toteutukseen ja madaltaa kynnystä paikallisten yhteistyöhankkeiden käynnistämiseen. Kunnissa tehtävä toiminta pölyttäjien hyväksi toteuttaa kansallista pölyttäjästrategiaa .

Hankkeen avulla kerrottiin, miten pölyttäjät huomioivalla luonnonhoidolla pystytään turvaamaan monimuotoisuutta ja välttämättömiä ekosysteemipalveluita. Keskeiset viestit liitettiin osaksi laajempaa pölyttäjiä ja monimuotoisuutta koskevaa viestintää.

Hankkeen kumppanit ja rahoittajat

Hanketta toteutti Tapio yhdessä Salon kaupungin kanssa. Asiantuntijatukea saatiin pölyttäjien osalta  Suomen ympäristökeskus SYKEstä ja perinnebiotoopeista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Viestinnällistä tukea saatiinKalevalaisten Naisten Liitolta.

Päärahoitus hankkeelle saatiin Metsä Groupin luonto-ohjelmasta. Hanketta sponsoroivat lisäksi Valmet Automotive ja Salo IoT Campus.

Hankkeen kesto

Hanke alkoi syyskuussa 2022 ja päättyi kesäkuussa 2023.

Hankkeen jälkeen

Osana Varsinais-Suomen Helmikunnat II -luonnonhoitohanketta kohteelle on saatu laidunnus alkaen kesästä 2023. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman Kunta- ja Järjestö-Helmi erityisavustus.

Varsinais-Suomen ELY-keskus inventoi Nakolinnan alueen perinnebiotooppikasvillisuuden uudelleen lähivuosien aikana. Ensimmäinen perinnebiotooppi-inventointi tehtiin ennen Salon pölyttäjälinna -hankkeen alkua kesäkuussa 2022.

Lisätietoja

Pölyttäjälinnaa rakentamassa (Tapion uutinen 9.11.2022)

Rahoituspäätöksiä Metsä Groupin luonto-ohjelmassa (Metsä Group lehdistötiedote 19.8.2022)

  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090
  • Sini Miettinen
  • Asiakkuuspäällikkö
  • sini.miettinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6076