Salon pölyttäjälinna -hanke edistää pölyttäjien elinolosuhteita ja talouskäytön ulkopuolella olevien viheralueiden luonnonhoitoa. Hankkeen myötä monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriperinnöltään arvokas alue, Nakolinna, saa hoitosuunnitelman ja toteutuksen.

Salon Nakolinnassa on pitkään ollut asutusta. Alueella on nähtävissä rautakauden, perinteisen maatalouden, kartanotoiminnan merkkejä, historiallisia rakennuksia, vanhoja niittyjä, peltoja ja laidunmaita. Maisemaan maastoutuneet kivijalat, syreenit ja marjapensaat paljastavat, missä pihapiirejä on aiemmin ollut. Viimeiset kymmenen vuotta alue on pääosin ollut hoitamatta, mutta siellä on säilynyt suhteellisen hyvin perinnebiotooppien luontotyyppejä ja niiden kasvilajistoa. Perinnebiotooppityypeistä kohteella näkee tuoretta niittyä, ketoa, kallioketoa sekä hakamaata ja metsälaidunta.

Tapio on vastuussa kohteen luonnonhoidon suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta. Alueen hoitosuunnitelma tehdään syksyn 2022 aikana ja luonnonhoitotoimenpiteet toteutetaan alkuvuodesta 2023. Tavoitteena on, että monimuotoisuuden lisääntyessä myös alueen virkistys ja maisema arvot paranevat. Toteutunut hanke tarjoaa mallin muiden vastaavien kohteiden toteutukseen ja madaltaa kynnystä paikallisten yhteistyöhankkeiden käynnistämiseen. Kunnissa tehtävä toiminta pölyttäjien hyväksi toteuttaa kansallista pölyttäjästrategiaa .

Hankkeen avulla kerrotaan, miten pölyttäjät huomioivalla luonnonhoidolla pystytään turvaamaan monimuotoisuutta ja välttämättömiä ekosysteemipalveluita. Keskeiset viestit liitetään osaksi laajempaa pölyttäjiä ja monimuotoisuutta koskevaa viestintää.

Hankkeen kumppanit ja rahoittajat

Hanketta toteuttaa Tapio yhdessä Salon kaupungin kanssa. Asiantuntijatukea pölyttäjien osalta saadaan Suomen ympäristökeskus SYKEstä ja perinnebiotoopeista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Viestinnällistä tukea saadaan Kalevalaisten Naisten Liitolta.

Päärahoitus hankkeelle on saatu Metsä Groupin luonto-ohjelmasta. Hanketta sponsoroivat Valmet Automotive ja Salo IoT Campus.

Hankkeen kesto

Hanke alkoi syyskuussa 2022 ja päättyy kesällä 2023.

Lisätietoja

Pölyttäjälinnaa rakentamassa (Tapion uutinen 9.11.2022)

Rahoituspäätöksiä Metsä Groupin luonto-ohjelmassa (Metsä Group lehdistötiedote 19.8.2022)

  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090
  • Sini Miettinen
  • Asiakkuusasiantuntija
  • sini.miettinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6076