Asiantuntijapalvelut

Tapion asiantuntijapalvelut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot. Kokoamme, jalostamme ja analysoimme tietoa puolestasi sekä autamme uusien ratkaisujen kehittämisessä ja valmennuksessa. Tutustu osaamisalueisiin!

Metsänhoidon asiantuntijapalvelut

Tuotamme käyttöösi luotettavaa ja uusinpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa vastuullisesta ja kestävästä metsien käytöstä. Saat ratkaisuja metsien monikäyttöä, metsänhoitoa ja puunkorjuuta koskeviin ongelmiin. Autamme todentamaan toiminnan laatua, ennakoimaan riskejä sekä ottamaan käyttöön uusimmat toimintatavat. Lue lisää

Kesäinen luontokuva Suomesta, metsää ja taustalla järvi

Luonnonhoidon asiantuntijapalvelut

Tarvitsemme monimuotoista metsäluontoa ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen. Suomalaiset metsätalouden toimijat ovat 1990-luvulta lähtien edenneet kestävyyttä kohti Tapion palveluiden avulla. Autamme metsäluontoon liittyvissä kysymyksissä ja uusien toimintapojen käyttöön ottamisessa. Lue lisää

Metsäjärvi, lumpeita ja taustalla metsää

Vesiensuojelun, turvemaiden ja metsäteiden asiantuntijapalvelut

Teemme työtä sen eteen, että meillä on maailman puhtaimmat vedet ja toimivin tieverkosto. Saat vaihtoehtoisia ratkaisuja turvemaiden kestävään käyttöön sekä vaikutusten arviointiin. Tarjoamme tukea vesiensuojelun suunnitteluun haastavilla kohteilla. Autamme myös metsäteihin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää

Nainen metsässä, tutkii ForestKIT Go sovellusta

Metsänomistuksen ja metsäomaisuuden hallinnan asiantuntijapalvelut

Tarjoamme tukea metsäsuunnittelun, metsätiedon hallinnan, metsien inventoinnin, metsänarvonmäärityksen ja monitavoitteisen päätöksenteon toteutukseen. Saat selkeän käsityksen metsien tilasta, tulevaisuudesta sekä valintojen vaikutuksesta talouteen, luontoon, virkityskäyttöön ja metsien hiilitaseeseen. Lue lisää

 

Paikkatiedon käytön asiantuntijapalvelut

Tarjoamme ratkaisuja, joilla saat paikkatiedon tehokkaaseen käyttöön. Autamme löytämään keinoja erilaisten paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen sekä jalostamme aineistot tarvitsemaasi muotoon. Autamme myös aineistojen ylläpidossa ajantasaisena. Lue lisää

Viestinnän asiantuntijapalvelut

Olemme metsä- ja luontoaiheisten viestintäpalvelujen tarjoaja. Hallitsemme eri kanavat, tunnemme metsä- ja luontoalan verkostot ja tiedämme, mihin viestinnällä pystytään. Vahva metsäsektorin tuntemus on erottautumistekijämme. Lue lisää

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  • Olli Äijälä
  • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
  • olli.aijala(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6074
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067
Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.