Asiantuntijaratkaisut

Tapion asiantuntijaratkaisut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot. Kokoamme, jalostamme ja analysoimme tietoa puolestasi sekä autamme uusien ratkaisujen kehittämisessä ja valmennuksessa. Tutustu osaamisalueisiin!

Metsänhoidon asiantuntijapalvelut

Tuotamme käyttöösi luotettavaa ja uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa vastuullisesta ja kestävästä metsien käytöstä. Saat ratkaisuja metsien monikäyttöä, metsänhoitoa ja puunkorjuuta koskeviin ongelmiin. Autamme todentamaan toiminnan laatua, ennakoimaan riskejä sekä ottamaan käyttöön uusimmat toimintatavat. Lue lisää

Kesäinen luontokuva Suomesta, metsää ja taustalla järvi

Luonnonhoidon asiantuntijapalvelut

Tarvitsemme monimuotoista metsäluontoa ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen. Suomalaiset metsätalouden toimijat ovat 1990-luvulta lähtien edenneet kestävyyttä kohti Tapion palveluiden avulla. Autamme metsäluontoon liittyvissä kysymyksissä ja uusien toimintapojen käyttöön ottamisessa. Lue lisää

Vesiensuojelun, turvemaiden ja ennallistamisen asiantuntijapalvelut

Olemme metsätalouden vesiensuojelun, suometsien hoidon, suoluonnon ennallistamisen ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön kehittäjä, edistäjä ja kouluttaja. Liikumme tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa luoden uusia toimintamalleja ja parantaen metsien hoidon kokonaiskestävyyttä. Vastaamme asiantuntijuudella kansallisiin ja EU:sta nouseviin vaatimuksiin entistä tietoisemmassa ympäristössä. Lue lisää

Paikkatiedon käytön asiantuntijapalvelut

Tarjoamme ratkaisuja, joilla saat paikkatiedon tehokkaaseen käyttöön. Autamme löytämään keinoja erilaisten paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen sekä jalostamme aineistot tarvitsemaasi muotoon. Autamme myös aineistojen ylläpidossa ajantasaisena. Lue lisää

Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

Tuotamme laskelmia ja analyysejä metsien hoidon ja käytön, puunhankinnan sekä maankäytön suunnitteluun. Tarvitsetko tukea päätöksentekoon? Lue lisää

 

Metsästrategiat, suunnittelun tuki ja osallistaminen

Tarjoamme apuamme metsästrategian laadintaan, metsäsuunnitelman hankintaan ja metsien käyttäjien osallistamiseen. Lue lisää

Metsäkoneita ja ihmisiä metsässä

Auditointipalvelut

Tarjoamme auditointipalveluita metsäalan yritysten laadun todentamiseen. Saat meiltä luotettavan ja riippumattoman arvioinnin omasta tai aliurakoitsijoiden toiminnasta. Lue lisää

Kustantamisen palvelut

Tapio Karttakeskus tarjoaa mittatilaustyönä erilaisia metsätietokirjojen, retkioppaiden ja karttojen kustantamiseen liittyviä palveluja. Työtapamme on konsultoiva ja joustava, tuotteet tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Lue lisää

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  • Olli Äijälä
  • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
  • olli.aijala(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6074
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067
Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.