TuIJa – Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet -hankkeessa kehitettiin menetelmiä turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnitteluun ilmastokestävyyden parantamiseksi. Hanke tuotti maanomistajille ja käytännön toimijoille arvokasta tietoa turvetuotantoalueiden jatkokäyttömahdollisuuksien ilmastovaikutuksista.

Hankkeessa selvitettiin myös turvetuotantoalueiden jatkokäytön nykytilaa sekä kehitettiin ja jalkautettiin menetelmiä jatkokäyttösuunnitteluun topografisten piirteiden avulla. Uudella jatkokäyttösuunnittelun menetelmällä edistetään ilmastoviisasta maankäyttöä turvetuotannosta poistuvilla alueilla.

jatkokäytön suunnittelun kohteena oleva turvetuotantoalue kesällä

Ilmastokestävät ratkaisut turvetuotannosta poistuville alueille

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Metsillä ja maaperällä on ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkeä rooli, koska niihin kohdistuvat toimenpiteet ovat tällä hetkellä ainoat vaikuttavat keinot sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä.

Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä, kun energiaturpeen käyttöä sekä tuotantoa on ajettu alas. Suonpohjan topografiset piirteet vaikuttavat alueen vesitalouteen ja siten eri jatkokäyttömuotojen ilmastovaikutuksiin. Turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa hiilensidontaan.

Tietopohjainen jatkokäyttösuunnittelu turvetuotantoalueiden ilmastovaikutuksille

Maanomistajat ja käytännön toimijat pystyvät TuIJa-hankkeessa tuotetun tiedon avulla huomioimaan jatkokäytön suunnittelussa alueen piirteet ja eri vaihtoehtojen vaikutukset ilmastoon.

Tapio vastasi hankkeen vetämisestä, hyödyntäen laajaa kokemustaan projektien johtamisessa ja asiantuntemustaan turvetuotantoalueiden jatkokäyttösuunnittelussa sekä paikkatietoaineistojen käytössä.

Julkaistut aineistot

 

Webinaarit

Mediakattaus

 

Lisätietoja

Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö maankäyttösektorin Hiilestä kiinni – ilmastotoimenpidekokonaisuudesta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta täältä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen kesto 2021 – 2023.

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035