Tapion raportteja 62

Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille

Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille- raportissa selvitettiin verkkokyselyllä maanomistajien tietotarpeita jatkokäyttömuodoista alueiden suunnittelua ja päätöksentekoa varten sekä toteutettiin alan toimijoille suunnattu teemahaastattelu.

Maanomistajilta tiedusteltiin muun muassa, mitä asioita he pitävät tärkeinä turvetuotantoalueensa jatkokäytössä. Vastausten perusteella taloudellinen tuotto on tärkein asia turvetuotannon jatkokäyttömuodon valinnassa. Vesiensuojelun edistäminen ja hiilensidonta nähtiin myös tärkeinä. Toimijoista useampi toi esille, että esimerkiksi jälkikäyttöön liittyvä tieto on liian hajallaan ja vaikeasti saatavilla, joten tieto olisi hyvä olla koottuna yhteen paikkaan.

Lataa Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille -raportti (pdf)

Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille

Matila, A., Ronkainen, T., Kauppila, M., Salin, S., Lehmusvuori, P. & Tahvanainen, T. 2023. Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille. Tapion raportteja 62.

© Tapio Oy

ISBN: 978-952-7435-25-0
ISSN: 2342-804X