Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä (VaMeLa) -hankkeessa tarkasteltiin lannoitusten vaikutuksia erityisesti yksityismetsissä. Hankkeessa on tuotettu uutta tietoa metsälannoituksen kannattavuudesta, ympäristövaikutuksista ja ilmastohyödyistä. Tulokset on koottu esitteeseen, jonka voit ladata alta.

Lataa esite (pdf)

Maaliskuussa 2023 päättynyt hanke toteutettiin osana maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

Hanke toteutettiin yhteistyössä VTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja Tapion kanssa.