Kontinuerlig bestånd­svård i Skogsvårds­rekommen­dationerna, fakta eller fiktion -webbinarium

28.11.2019

Kontinuerlig beståndsvård väcker intresse, men diskussionen kring ämnet leder ofta till motstridiga sätt att se på saken. Det finns olika uppfattningar om när det lönar sig att rekommendera kontinuerlig beståndsvård och när metoden inte är att rekommendera. Vilka fördelar och eventuella risker har metoden från skogsägarens synpunkt? Vad säger Råd i god skogsvård om saken?

Kontinuerlig beståndsvård i Skogsvårdsrekommendationerna, fakta eller fiktion -webbinarium 10.12.2019

Tid: 10.12.2019 klo 14.00 – 15.00
Plats: Webbinarium (Skype)
Målgrupp: avsett för skogsfackmän
Anmälningsavgift: Webbinariet är gratis
Anmälan till webbinarium: Anmäl dig här senast 6.12.

Beskrivning

I vårt webbinarium, som är avsett för skogsfackmän, går vi igenom de centrala synpunkterna på kontinuerlig beståndsvård. En diversifiering av skogsbruksmetoderna är ett nationellt mål och kontinuerlig beståndsvård erbjuder ett intressant alternativ till beståndsvård trädskiktsvis. Råd i god skogsvård hjälper skogsproffsen att erbjuda lämpliga lösningar åt skogsägaren i olika situationer.

Tapio arrangerar webbinariet i samarbete med Finlands skogscentral. Ämnet presenteras av Henry Schneider, expert på skogsresursdata, från Tapio. Skogsvårdsexpert Annikka Selander från Skogscentralen kommenterar.

Webbinariet sker via Skype.

Tjänsten är en del av skogsvårdsrekommendationerna -projektet som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Video

 

Mer information

Expert på skogsresursdata, Henry Schneider, Tapio Oy, henry.schneider(at)tapio.fi
Skogsvårdsexpert Annikka Selander, Skogscentralen, annikka.selander(at)metsakeskus.fi

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004