Luontodirektiivin luontotyypit talousmetsissä ja niiden tilan parantaminen – Luodsi-hankkeen tuloswebinaari

20.12.2023

Luodsi-hankkeen tuloksia esiteltiin webinaarissa keskiviikkona 17.1.2024 klo 14–16.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja kehityksen kääntäminen myönteiseksi. Jäsenmaiden sitoumukset edellyttävät toimia esimerkiksi luontodirektiivin luontotyyppien suojelutason turvaamiseksi ja tilan parantamiseksi. Myös ennallistamisasetuksella pyritään parantamaan direktiiviluontotyyppien ja -lajien tilannetta.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa METSO-rahoitteisessa Luodsi-hankkeessa on lisätty ymmärrystä neljän suuripinta-alaisen direktiiviluontotyypin (boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, harjumetsät, lehdot) nykytilasta sekä talousmetsien merkityksestä sitoumuksessa asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luodsissa on selvitetty käytössä olevien metsän- ja luonnonhoidon keinojen sekä muiden metsätaloustoimien roolia direktiiviluontotyyppien turvaamiseksi. Webinaarissa esitellään myös Luodsin yhteydessä toteutettuja Luonnonvarakeskuksen MELA-laskelmia toimien potentiaalisten taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi.

Lue tiedote aiheesta (julkaistu 17.1.2024)

Tutustu raporttiin

Alta voit ladata tilaisuuden esitysmateriaalit.

Tilaisuuden ohjelma

14.00 Tilaisuuden avaus ja työn taustaa, Katja Matveinen, MMM

Luontodirektiivin luontotyyppien esittely: Luontotyyppien määritelmä, keskeiset uhat, luontotyypit metsätalouden ohjauskeinoissa ja turvaamisen suuntaviivat, Tapio

  • Luonnonmetsät
  • Puustoiset suot
  • Harjumetsät
  • Lehdot

MELA-kustannusanalyysin esittely, Tapio

Luodsi-hankkeen suositukset luontotyyppien turvaamiseksi, Tapio

Kommenttipuheenvuorot:

  • Hanna-Leena Keskinen, Ympäristöministeriö
  • Marita Arvela, Suomen ympäristökeskus

Keskustelua

16.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja

  • Nora Arnkil
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • nora.arnkil(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6021