Metsänhoidon suositusten tutkijatyöpajassa keskusteltiin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen