Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon parhaat käytännöt Metsänhoidon suosituksista

Suomalainen kestävän metsänhoidon perusta on kuvattu metsänhoidon suosituksissa. Suositukset on kokoelma vapaaehtoisesti noudatettavia metsänhoidon parhaita käytäntöjä. Ne tarjoavat metsien käsittelyyn vaihtoehtoja ja ratkaisuja eri tavoitteiden yhteensovittamiseen.

Metsänhoidon suosituksilla tavoitellaan kokonaiskestävyyttä, jossa sovitetaan yhteen erilaiset metsänhoitoon liittyvät tavoitteet. ​ Metsänhoidon suositukset perustuvat pitkäjänteiseen tutkimukseen, ja niissä hyödynnetään uutta ja luotettavaa tutkimustietoa. Jatkuvasti päivittyvissä suosituksissa otetaan huomioon myös käytännön kokemukset ja yhteiskunnassa tärkeiksi koetut tavoitteet.

Metsänomistajien ja metsäammattilaisten työväline

Metsänhoidon suositukset esittelee metsänhoidon vaihtoehtoja, joiden käytöstä metsänomistaja päättää joustavasti omien tavoitteidensa ja arvostustensa pohjalta.​ Suositusten avulla omistaja voi tehdä metsäkohteeseen sopivia päätöksiä. Hän myös ymmärtää eri keinojen vaikutukset metsän kasvulle, monimuotoisuudelle, taloudelle ja hiilensidonnalle.

Metsäalan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa. Metsänhoidon suositukset on metsäammattilaisten tietopohjaisen koulutuksen perusta yhdessä metsälainsäädännön ja metsäsertifiointijärjestelmien kanssa.

Tavoitteena metsien hyvä ja monipuolinen hoito

Metsänhoidon suositukset kannustavat metsien aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön. Metsänhoidon menetelmiä on tarve käyttää monipuolisemmin. Metsänomistajien metsien hoidossa ei ole joko-tai, vaan sekä-että vaihtoehtoja.Metsänhoidon suositusten perusteet ja kuvatut menetelmät ovat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Suositusten uudistamisessa on tärkeässä roolissa ilmastokysymysten huomioiminen.

Suositukset valmistellaan laajassa yhteistyössä

Metsänhoidon suositukset laaditaan metsä- ja ympäristöalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyönä. Työtä koordinoi Tapio. Koolle kutsuttujen asiantuntijoiden osaamispohja on laaja ja he edustavat monipuolisesti eri organisaatiota.

Suositusten taustatiedon tuottamisessa keskeisessä roolissa ovat alan tutkijat eri tutkimuslaitoksista ja koulutusorganisaatioista. Suositusten sisältöön vaikuttavat myös metsänomistajien, metsäteollisuuden, ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen, metsäalan asiantuntijoiden sekä metsätyöntekijöiden asiantuntemus parhaista käytännöistä. Huolellinen suositusten valmistelu varmistaa niiden hyväksynnän yhteisiksi toimintatavoiksi.

Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. Suositukset on osa kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutusta.

Vastuullisuuden ja hyväksyttävyyden vahvistaja

Metsänhoidon suosituksilla on merkittävä rooli metsätalouden edistämisessä. Vastuulliset yhteiset toimintatavat vahvistavat metsätalouden hyväksyttävyyttä. Tapio on koordinoinut suositusten laatimista vuosikymmenten ajan. Työssä on pyritty vastaamaan nouseviin kehityssuuntiin metsäalalla ja yhteiskunnassa. Aina on katsottu ennakkoluulottomasti myös tulevaisuuteen.

Tutustu Metsänhoidon suosituksiin

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla aina ajantasaisina palvelusta www.metsanhoidonsuositukset.fi. Sivustolta löytyy myös lisätietoa suositusten tekijöistä ja periaatteista.

Täältä Tapio.fi:stä löydät ajankohtaista tietoa suositusten uudistamisesta, tiedotteet, tapahtumat ja uutiset. Aineistopankissa on tallessa perinteiset pdf-muotoiset suositusjulkaisut ja työoppaat sekä uusimmat koulutus- ja esittelyaineistot.

Metsänhoidon suositukset metsätietojärjestelmien kehittäjille

23.9.2020 julkaistaan ensimmäinen versio metsänhoidon suositusten sähköisestä tietopalvelusta. Uudistuksen myötä metsäalan tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut voivat hakea ajantasaisen suositustiedon suoraan rajapinnan kautta. Palvelu löytyy osoitteesta api.metsanhoidonsuositukset.fi.

Tapion hyvän metsänhoidon palvelut ja tuotteet

Tapio jalostaa suosituksista erilaisia palveluja ja tuotteita. Niistä käytetyimpiä ovat havainnollisesti kuvitetut ja painetut Hyvän metsänhoidon suositukset -julkaisut ja Maastotaulukot sekä Metsänhoitokortisto. Metsänhoidon suositukset on myös perusta Tapion metsänhoidon asiantuntijapalveluille.

Katso myös

Uutiset ja tapahtumat, metsänhoidon suositukset →

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke →

Tapion Metsänhoidon suositukset -palvelun esittely →

www.metsanhoidonosuositukset.fi →

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

 

 • Lisätietoa
 • Kati Kontinen

  Johtava asiantuntija

  kati.kontinen(at)tapio.fi

  +358 50 591 7456

 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874