Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon parhaat käytännöt Metsänhoidon suosituksista

Suomalainen kestävän metsänhoidon perusta on kuvattu kansallisissa metsänhoidon suosituksissa. Suositukset on kokoelma vapaaehtoisesti noudatettavia metsänhoidon parhaita käytäntöjä. Ne tarjoavat metsien käsittelyyn vaihtoehtoja ja ratkaisuja eri tavoitteiden yhteensovittamiseen.

Metsänhoidon suositukset on laadittu Tapion johdolla laajassa metsä- ja ympäristöalan yhteistyössä. Suosituksissa ja niiden perusteluissa yhdistyvät viimeisin tutkimustieto ja käytännön kokemukset.

Metsänomistajien ja metsäammattilaisten työväline

Metsänhoidon suositukset kannustavat metsien aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön. Tavoitteena on kokonaiskestävä metsätalous. Metsänomistajille suositukset antavat perusteita metsänhoidon valintoihin ja eri tavoitteiden toteuttamiseen. Alan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa.

Metsänhoidon suositukset on metsäammattilaisten tietopohjaisen koulutuksen perusta yhdessä metsälainsäädännön ja metsäsertifiointijärjestelmien kanssa.

Tavoitteena metsien hyvä ja monipuolinen hoito

Metsänhoidon suositusten perusteet ja kuvatut menetelmät ovat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi valita sopivimman. Suositukset luovat pohjan metsäalan yhteisille menettelyille ja niiden avulla parhaat käytännöt viedään osaksi suomalaista metsänhoitoa. Suosituksia päivitetään säännöllisesti uusimpaan tutkimustietoon ja saatuihin käytännön kokemuksiin perustuen.

Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. Suositukset on osa kansallisen metsästrategian toteutusta.

Tapio kokoaa alan parhaat asiantuntijat laatimaan suosituksia

Metsänhoidon suositukset valmistellaan yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Koolle kutsuttujen asiantuntijoiden osaamispohja on laaja ja he edustavat monipuolisesti eri organisaatiota. Yksittäisiä suosituksia voidaan valmistella tiiviilläkin joukolla, mutta suositusten julkaisu edellyttää laajaa hyväksyntämenettelyä.

Suositusten taustatiedon tuottamisessa keskeisessä roolissa ovat alan tutkijat eri koulutusorganisaatioista ja tutkimuslaitoksista. Suositusten sisältöön vaikuttavat myös metsänomistajien, metsäteollisuuden, ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen, metsäalan asiantuntijoiden sekä metsätyöntekijöiden asiantuntemus parhaista käytännöistä. Huolellinen suositusten valmistelu varmistaa niiden hyväksynnän yhteisiksi toimintatavoiksi.

Vastuullisuuden ja hyväksyttävyyden vahvistaja

Metsänhoidon suosituksilla on merkittävä rooli metsätalouden edistämisessä. Vastuulliset yhteiset toimintatavat vahvistavat metsätalouden hyväksyttävyyttä. Tapio on koordinoinut suositusten laatimista vuosikymmenten ajan. Työssä on pyritty vastaamaan nouseviin kehityssuuntiin metsäalalla ja yhteiskunnassa. Aina on katsottu ennakkoluulottomasti myös tulevaisuuteen.

Tutustu Metsänhoidon suosituksiin

Kaikki voimassa olevat Metsänhoidon suositukset ja työoppaat löydät pdf-muodossa verkkosivustolta www.metsanhoitosuositukset.fi. Sivustolta löydät myös lisätietoa suositusten tekijöistä ja  taustoista sekä esittelyaineistoja.

Tapion hyvän metsänhoidon palvelut ja tuotteet

Tapio jalostaa suosituksista erilaisia palveluja ja tuotteita. Niistä käytetyimpiä ovat havainnollisesti kuvitetut ja painetut Hyvän metsänhoidon suositukset -julkaisut ja Maastotaulukot sekä Metsänhoitokortisto. Metsänhoidon suositukset on myös perusta Tapion metsänhoidon asiantuntijapalveluille.

Tulossa digitaaliset Metsänhoidon suositukset

Syksyllä 2020 julkaistaan ensimmäinen versio digitaalisista metsänhoidon suosituksista. Uudistuksen myötä metsäalan tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut voivat hakea ajantasaisen suositustiedon suoraan rajapinnan kautta. Suositustietoja voi lukea ja koostaa hakutoimintojen avulla myös internetsivuilta.

Katso myös

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke →

Tapion Metsänhoidon suositukset -palvelun esittely →

www.metsanhoitosuositukset.fi →

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio