Uudet tuotteet ja palvelut luonnosta kasvattamassa Suomen taloutta -webinaari 16.4.

20.3.2024

Webinaari: Uudet tuotteet ja palvelut luonnosta kasvattamassa Suomen taloutta 

Tiistaina 16.4.2024 klo 13-15, Teams

Webinaarin tavoitteena oli alustusten, paneelin ja keskustelujen pohjalta lisätä yhteistä ymmärrystä luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden arvon kasvattamisen mahdollisuuksista. Osallistujia kannustettiin osallistumaan keskusteluun.

Oletko maistanut kuusenkerkkäjauhetta?
Mitä kaikkea järviruo’osta valmistetaan?
Entä onko biohiilen valmistaminen kannattavaa bisnestä?

Kahdessa Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan, miten biotaloutta voidaan monipuolistaa uusilla tuotteilla ja palveluilla vakiintuneiden rinnalla.

EkoArvo-hankkeessa keskitytään keräilytuotteisiin, luonnon terveysvaikutuksiin, maisemaan ja muihin ekosysteemipalveluihin. Niiden markkinapotentiaali tunnetaan heikosti tai arvoketjut eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla. Tilaisuudessa kuulet liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista, yhteiskehittämisestä ja ohjauskeinojen tarpeista. EkoArvo-hanketta vetää Tapio ja mukana on PTT ja VTT.

BAKKES-hanke tuottaa tietoa biotalouden potentiaalisten arvoketjujen ympäristövaikutuksista, mahdollisesta arvonluonnista ja sen kehittymisen vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi biohiilen, biokaasun ja kalateollisuuden arvoketjujen kehittämisellä pyritään samaan markkinoille ympäristöystävällisiä korkean arvonlisän tuotteita. Tilaisuudessa esitellään biotalouden toimijoiden kohtaamia haasteita sekä arvonlisän muodostumisen kriittisiä tekijöitä. BAKKES-hanketta vetää PTT ja mukana on Luke.

Tilaisuus oli tarkoitettu yrittäjille, yrityksille, hallinnon toimijoille, hankerahoituksen päättäjille, kehittäjille ja päälliköille biotalousalan organisaatioissa sekä muille sidosryhmien edustajille.

Esitykset

13.00 Tilaisuuden avaus
osastopäällikkö Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö

Uusien tuotteiden arvonlisäyksen arvioinnin haasteista
apulaisprofessori Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus Luke

Lisää arvonlisää ekosysteemipalveluista
maatalousekonomisti Pekka Kinnunen, Pellervon taloustutkimus PTT

Uusien arvoketjujen haasteet ja mahdollisuudet
tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus PTT

Arvoketjujen skaalaamisen esteet biotaloudessa
metsäekonomisti Matti Valonen, Pellervon taloustutkimus PTT

Paneelikeskustelu: Luonnosta kuluttajille – miten kehittää luonnon tuotteista ja -palveluista kannattavaa liiketoimintaa?

Paneelissa keskusteltiin mm. miten lisätään toimijoiden yhteistyötä ja markkinoinnin voimaa? Miten mukaan saadaan uusia yrittäjiä? Entäpä uusia tuotteita ja palveluita?

Paneelikeskustelua juonsi metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio

 • Yrittäjä, fysioterapeutti, luonto- ja eräopas Satu de Weerd, Nuuksion Taika
 • Kestävän kehityksen asiantuntija Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto
 • Teknologiajohtaja Juha Roininen, Carbon Balance
 • Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Päätössanat
biotalousneuvos Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö

Tilaisuus päättyi klo 15.

Lisätietoja

 • Sara Turunen
 • Kestävyysasiantuntija
 • sara.turunen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6090
 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041