Hyötykäyttöön soveltuvaa tuhkaa voi tarjota ja etsiä Materiaalitori-palvelussa

31.8.2021

Tapion vetämässä Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa pyritään edistämään tuhkan hyötykäyttöä. Hankkeessa on yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa kehitetty tuhkan luokitteluominaisuudet Materiaalitori.fi-palveluun. Luokittelun avulla erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvaa tuhkaa voi tarjota ja etsiä Materiaalitorista.

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyy vuosittain noin 600 000 tonnia puu- ja turvetuhkaa. Tällä hetkellä osa hyvälaatuisesta puu- ja turvetuhkasta ohjautuu kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää lannoitteena ja maarakentamisessa.

– Tuhkan hyötykäyttö on kiertotalouden mukaista toimintaa, joka säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Hyötykäyttö vähentää myös tuhkan tuottajan jätekustannuksia varsinkin, jos hyötykäyttökohde löytyy läheltä, Motivan johtava asiantuntija Ilkka Hippinen sanoo.

Materiaalitori-palvelu on kehitetty helpottamaan jätteiden ja sivuvirtojen tuottajien ja hyödyntäjien kohtaamista. Lannoiteasetus ja maarakennusasetus asettavat kuitenkin tarkkoja vaatimuksia erilaisiin hyötykäyttötarkoituksiin soveltuvalle tuhkalle. Tuhkan tuottaja voi Materiaalitorin ilmoituksessa luokitella tuottamansa tuhkan sillä perusteella, mihin käyttötarkoitukseen se soveltuu. Toisaalta tuhkaa etsivä hyötykäyttäjä voi tehdä Materiaalitorille ilmoituksen, jossa kertoo etsivänsä tuhkaa tiettyyn käyttötarkoitukseen, esimerkiksi tuhkamursketienä toteutettavaan metsätiehen tai metsän lannoitukseen.

Näin tuhkan hyötykäyttäjät löytävät paremmin omaan käyttötarkoitukseensa soveltuvaa tuhkaa. Materiaalitorille voi myös tehdä hakuvahdin, joka ilmoittaa, kun omat kriteerit täyttävää materiaalia on saatavilla.

Tavoitteena kaatopaikkajätteen minimointi ja uusiomateriaalien käytön lisääminen

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet pyritään saamaan hyötykäyttöön kustannustehokkaasti siten, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Tavoitteena on myös luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle tuhkan hyötykäytössä.

– Sekä Motivalla että Tapiolla on halu ja tarve edistää jäte- ja sivuvirtamateriaalien kierrätystä sekä hyötykäyttöä, sanoo projektipäällikkö Tommi Tenhola Tapiosta.

– Seuraava tavoitteemme on saada lämpö- ja voimalaitokset ilmoittamaan aktiivisesti syntyvät tuhkajakeet Materiaalitorille, ja toisaalta kannustaa metsäalan toimijat etsimään ja hyödyntämään entistä enemmän uusiopohjaisia lannoitteita ja maarakennusmateriaaleja. Tuhkan luokittelu on tärkeää myös ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.

Hanke on Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Materiaalitori on puolestaan ympäristöministeriön tuottama kaikille avoin digitaalinen palvelu, jota ylläpitää Motiva Oy.

Lisätietoja:

Tommi Tenhola, Tapio, 0400 981 652, tommi.tenhola@tapio.fi

Ilkka Hippinen, Motiva Oy, 050 354 1110, ilkka.hippinen@motiva.fi