Verkkosivulle on koottu tuhkan hyötykäyttöä edistävät oppaat ja laskurit sekä seminaarien esitykset. Näitä voi hyödyntää erityisesti metsätienrakennus ja -perusparannushankkeissa, metsänlannoituksessa sekä tuhkan laadun- ja ympäristövaikutusten hallinnassa. Materiaalit on koottu Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa.

Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite ja opetuspaketti

Esitteessä käsitellään metsänlannoitukseen, metsätienrakennukseen sekä tuhkan ympäristövaikutuksiin liittyviä keskeisiä näkökohtia. Esite on tarkoitettu etenkin tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille.

Lataa esite: Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite (pdf)

Lataa opetuspaketti: Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -opetuspaketti (pdf)

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas

Opas on kattava tietopaketti tuhkan tuottajille ja käyttäjille tuhkan soveltuvuudesta eri käyttömahdollisuuksiin ja liiketoiminnan edellytyksistä. Oppaassa käsitellään tuhkan ominaisuuksia, laatua ja ympäristövaikutuksia. Tuhka tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, joihin saa vinkkejä oppaasta. Lataa opas: → Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille (pdf)

uhka osana kestävää liiketoimintaa oppaan kansikuva

Metsätien materiaalilaskuri

Maastotaulukot-sovelluksen Metsätien materiaalilaskurilla voi laskea rakennettavaan tai kunnostettavaan metsätiehen tarvittavan päällysrakenteen tilavuuden. Lähtötietoina tarvitaan tien pituus sekä päällysrakenteen luiskan kaltevuus, leveys ja kerrospaksuus. Lataa: → Metsätien materiaalilaskuri

Tuhkamurskelaskuri

Tuhkamurskelaskurilla voidaan laskea metsätien rakentamisessa tai kunnostamisessa tarvittavaan tuhkamurskepäällysrakenteeseen tarvittavien tuhkan ja murskeen massat tonneina. Lähtötietoina tarvitaan tuhkamurskepäällysrakenteen tilavuus, murskeen ja tuhkan tiheydet tiivistettynä rakenteena sekä haluttu tuhkan osuus massaprosentteina. Mikäli tiedetään tuhkan ja murskeen hinnat kaikkine kustannuksineen, voidaan laskurilla laskea myös syntyvän tuhkamurskeen yksikköhinta euroa/tonni. Lataa: → Tuhkamurskelaskuri

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -työpajan esitykset

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -työpajassa 6.10.2020 keskusteltiin siitä, mitä uutta liiketoimintaa tuhkan ympärille on mahdollista rakentaa. Työpajassa tutustuttiin myös tuhkan käyttöön metsätien rakentamisessa ja metsän lannoituksessa.

Materiaalikierron haasteet ja mahdollisuudet kiertotaloudessa -webinaari

Materiaalikierron haasteet ja mahdollisuudet -webinaarissa 13.11.2020 vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapiosta käsitteli tuhkan käyttöä maarakennuksessa säätelevää lainsäädäntöä ja tuhkan käytön vaihtoehtoja metsätien rakentamisessa. Esityksessä kuvataan myös seurantatuloksia tuhkan käytön ympäristövaikutuksista. Samoin esitellään tuhkan käytön hyötyjä metsäteiden kestävyyden kannalta. Esitys oli osa ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut -hanketta.

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(at)tapio.fi

Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi

Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

  • Tommi Tenhola
  • Ympäristötalouden asiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 400 981 652
  • Ari Kotiharju
  • Metsätietoasiantuntija
  • ari.kotiharju(at)tapio.fi
  • +358 40 741 5238