Verkkosivulle on koottu tuhkan hyötykäyttöä edistävät oppaat, toimintamalli, laskurit sekä seminaarien esitykset. Näitä voi hyödyntää erityisesti metsätienrakennus ja -perusparannushankkeissa, metsänlannoituksessa sekä tuhkan laadun- ja ympäristövaikutusten hallinnassa. Materiaalit on koottu Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa 2019-2022.

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas

Opas on kattava tietopaketti tuhkan tuottajille ja käyttäjille tuhkan soveltuvuudesta eri käyttömahdollisuuksiin ja liiketoiminnan edellytyksistä. Oppaassa käsitellään tuhkan ominaisuuksia, laatua ja ympäristövaikutuksia. Tuhka tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, joihin saa vinkkejä oppaasta. Opas on päivitetty 16.11.2021.

Lataa opas: Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille (pdf)

uhka osana kestävää liiketoimintaa oppaan kansikuva

Tuhkan hyötykäytön toimintamalli

Toimintamalli kuvaa tiivistetysti erilaiset hyväksi havaitut tuhkan hyödyntämisketjut tuhkan synnystä loppukäyttöön sekä antaa tietoa tuhkan hyödyntämisessä huomioitavista asioista. Toimintamalli on tarkoitettu nykyisille ja uusille toimijoille, jotka ovat tuhkan eri elinkaaren vaiheiden kanssa tekemisissä. Se antaa työkaluja olemassa olevan tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Toimintamallissa on mukana Materiaalitori-palvelu, jossa tuhkan tuottajat ja hyödyntäjät voivat kohdata.

Lataa toimintamalli: Tuhkan hyötykäytön toimintamalli (pdf)

Linkki: Materiaalitori

Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite ja opetuspaketti

Esitteessä käsitellään metsänlannoitukseen, metsätienrakennukseen sekä tuhkan ympäristövaikutuksiin liittyviä keskeisiä näkökohtia. Esite on tarkoitettu etenkin tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille.

Lataa esite: Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite (pdf)

Lataa koulutuspaketti: Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -opetuspaketti (pdf)

Metsätien rakentamisessa ja kunnostamisessa auttavat laskurit

Excel-taulukkona toimivalla Materiaalilaskurilla voi laskea rakennettavaan tai kunnostettavaan metsätiehen tarvittavan päällysrakenteen tilavuuden. Lähtötietoina tarvitaan tien pituus sekä päällysrakenteen leveys, kerrospaksuus ja luiskan kaltevuus.

Tuhkamurskelaskurilla voidaan laskea metsätien rakentamisessa tai kunnostamisessa tarvittavaan tuhkamurskepäällysrakenteeseen tarvittavien tuhkan ja murskeen massat tonneina. Lähtötietoina tarvitaan tuhkamurskepäällysrakenteen tilavuus, murskeen ja tuhkan tiheydet tiivistettynä rakenteena sekä haluttu tuhkan osuus massaprosentteina. Mikäli tiedetään tuhkan ja murskeen hinnat kaikkine kustannuksineen, voidaan laskurilla laskea myös syntyvän tuhkamurskeen yksikköhinta euroa/tonni.

Samaan Excel-tiedostoon ovat kootut Materiaalilaskurin ja Tuhkamurskelaskurin lisäksi myös Rumpu- ja kaltevuuslaskuri, Kaarrelaskuri ja Kaarremittari sekä metsätien kunnossapidon vuosikello ja tehtäväkortit.

Lataa laskurit: Metsätien rakentamisen ja kunnostamisen laskuri (Excel)

Turvemaiden tuhkalannoituskohteet -tietotuote

Tuhkalannoituskohteet ovat esitettynä kartalla ruutuihin yleistettynä. Ruutukoko on pienemmillään 100 x 100 m. Tietotuotteen laatijana Jyrki Lehtinen, Suomen metsäkeskus. Aineistoa päivitetään kerran vuodessa.

Tutustu: Turvemaiden tuhkalannoituskohteet (arcgis)

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -loppuseminaari

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 25.11.2022.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -vuosiseminaarin esitykset

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -vuosiseminaarissa 18.11.2021 esiteltiin tuhkan hyödyntämisen toimintamalli, tuhkan ympäristövaikutuksia sekä hankkeessa toteutettujen yrityskäyntien tulokset. Esillä oli myös Motivan materiaalitori. Yritysten puheenvuoroissa kerrottiin tuhkan hyödyntämisestä heidän näkökulmastaan.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -työpajan esitykset

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -työpajassa 6.10.2020 keskusteltiin siitä, mitä uutta liiketoimintaa tuhkan ympärille on mahdollista rakentaa. Työpajassa tutustuttiin myös tuhkan käyttöön metsätien rakentamisessa ja metsän lannoituksessa.

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(at)tapio.fi

Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi

Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

 

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Ari Kotiharju
  • Metsätietoasiantuntija
  • ari.kotiharju(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6025