Juuri avattu Suometsäosaaja-sivusto perehdyttää suometsien hoitoon ja vaikutuksiin

18.2.2022

Suometsäosaaja.fi-verkkosivusto on Tapion tuottama suometsien rakenteeseen ja käsittelyyn sekä ojituksen ja metsänkasvatuksen ympäristövaikutuksiin perehdyttävä metsäammattilaisten itseopiskeluaineisto. Aineistoa voivat hyödyntää kaikki suometsien hoidosta tietoa tarvitsevat, kuten metsäammattilaiset, metsänomistajat, opiskelijat ja viranomaiset.

17.2.2022 avattujen Suometsäosaaja-opiskeluaineistojen tavoitteena on perehdyttää metsäammattilaisia suometsien hoitoon ja vaikutuksiin. Hyvällä osaamisella edistetään metsätalouden kannattavuutta, monimuotoisuuden turvaamista, luonnonhoitokohteiden tunnistamista ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia sekä metsänomistajien neuvontaa.

Suomessa suometsien osuus metsätalouden maasta on noin kolmannes ja kasvullisesta metsämaasta suometsiä on noin neljännes. Soiden kokonaispinta-alasta puolet on ojitettu. Suomen metsien puuvarannosta noin 25 % on suometsissä, mutta vuosittain korjattavasta puumäärästä hieman yli 20 % kertyy suometsistä. Puunkäytön lisäystavoite kohdistuu ojitettuihin suometsiin, joissa on runsaasti harvennustarvetta. Suometsien hoidon kokonaisuus on kivennäismaiden metsienhoitoa monisyisempää. Menetelmien valinnoissa täytyy huomioida vesi- ja ravinnetalous, ilmastovaikutukset, monimuotoisuus sekä puunkorjuun erityispiirteet. Tämän kokonaisuuden hallitseminen vaatii erikoisammattitaitoa, jonka kerryttämistä ja ylläpitämistä uusi opiskeluaineisto tukee.

Suometsäosaaja koostuu neljästä verkkokurssista ja lisätietoa tarjoavasta materiaalipankista. Aineistot ovat vapaasti käytettävissä. Opiskeluaineistot löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. Osaamista voi testata ja osoittaa suorittamalla myöhemmin keväällä avautuvan Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän suometsäosaajan osaamiskokeen.

Verkkosivuston ja kurssit on toteuttanut Tapio ja rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja