Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli vahvistaa kunnan hyvinvointityötä

19.1.2021

Tapion toteuttamassa Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa laadittiin toimintamalli, joka auttaa kuntia ottamaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti mukaan niiden toimintoihin ja palveluihin. Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen terveyteemme on lisääntynyt. Kuntien on hyvä tunnistaa niiden runsaat terveysvaikutukset.

Luonnon terveysvaikutusten sisällyttäminen hyvinvointityöhön alkaa päätöksestä vahvistaa yhteistyötä kunnan toiminnoissa ja palveluissa. Voidaan esimerkiksi osallistaa kuntalaisia kertomaan heille tärkeistä metsäkohteista, pitää reitit kunnossa luontoliikkujille, ja julkaista houkuttelevia retkikarttoja lähimetsiin.

Kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tärkeä asiakirja

Kunnissa laaditaan parhaillaan hyvinvointikertomuksia ja -suunnitelmia. Niissä voidaan linjata seuraavalle valtuustokaudelle tahtotila, tavoitteet ja toimenpiteet, joilla turvataan metsäluonnon tuottamia terveyshyötyjä kuntalaisille.

”Nyt on oiva ajankohta keskustella kunnissa ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisistä tavoitteista ja luonnon hyvinvointivaikutusten merkityksestä kunnan elinvoimalle. Inspiroivia toteutuksia on jo käynnissä esimerkiksi Kouvolassa, Kuopiossa, Heinolassa ja Jyväskylässä”, sanoo Tapion metsäasiantuntija Airi Matila.

”Kouvolan kaupunki otti Kansanterveyttä metsästä -toimintamallin mukaan hyvinvointisuunnitelmaansa jo keväällä 2020. Metsät ja luonto sisältyvät kaupunkistrategiaan ja sen Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmiin sekä Kouvolan Ympäristö 2030 -ohjelmaan. 2021 valmistuu Ratamon terveysmetsäsuunnitelma, ja rakentamisen on tarkoitus alkaa vielä tänä vuonna”, taustoittaa Kouvolan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila.

Metsien käyttömuodot tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia terveyden lisäämiseen

Sillä on väliä, millaiseen metsään suunnitellaan hyvinvointia tuottavaa luontoliikuntaa, virkistykseen tarkoitettuja rakenteita ja kävelyreittejä aisteja herkistäviin maisemiin. Metsäiset puistot, virkistykseen varatut alueet, luonnonsuojelualueet ja talousmetsät vahvistavat kunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta. Hyvinvointityön suunnittelussa on kuitenkin syytä tunnistaa metsien eri käyttömuotojen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Kuntien päätöksentekijöille ja hyvinvointikoordinaattoreille suunnattu Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli on nyt julkaistu verkossa. Se on saatavana veloituksetta kirjallisena oppaana.

Hankkeen loppuraportti on suunnattu hyvinvointityön kehittäjille kunnissa, kuntayhtymissä ja oppilaitoksissa. Siihen on koottu käytännöllisiä esimerkkejä metsäluonnon tuottamista terveyshyödystä hyvinvointityössä.

Kansanterveyttä metsästä -toimintamallin, Kansanterveyttä metsästä -hankkeen loppuraportin ja muut hankkeen tulokset löytyvät täältä.

  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041