Kansanterveyttä metsästä -hanke

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteemme on lisääntynyt. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat terveyshyötyjä sekä uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen.  Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa innostamme kuntia hyödyntämään metsien terveysvaikutuksia ja laadimme suositukset terveyttä edistävien metsien hoidolle. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Päätavoitteena on tarjota kansalaisille mahdollisuuksia hyödyntää riittävästi kehon ja mielen terveyttä edistäviä metsäympäristöjä. Hankkeen muina tavoitteina on kasvattaa metsän merkitystä kuntalaisten sujuvassa arjessa ja lisätä toimijoiden tietotaitoa metsien hoidossa kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi. Monipuolinen metsä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä.

Hankkeen tulokset

Kansanterveyttä Metsästä -seminaari 5.2.2020

Seminaari keräsi lähes 200 kansanterveydestä kiinnostunutta ammattilaista Heurekaan ja seminaarin suoratoistoa seurasi parhaimmillaan jopa 180 henkilöä. Keskusteluissa tuli vahvasti ilmi metsäluonnon fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset terveyshyödyt sekä niiden huomattava potentiaali niin lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

 • Seminaarin videotallenne
 • Päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim – Seminaarin avaus – PDF ja videotallenne
 • Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus – Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä? – PDF ja videotallenne
 • Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, UEF ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos – Luontokosketuksen merkitys terveydelle, PDF ja videotallenne
 • Tutkija Ann Ojala, Luonnonvarakeskus – Mielenterveyttä metsästä – PDF ja videotallenne
 • Kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö, LitM Kati Vähäsarja, Kuopion kaupunki – Metsä liikuttajana – PDF ja videotallenne
 • Dos. kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri – Metsä kansanterveyden edistämisessä Keski-Suomessa – PDF ja videotallenne
 • Johtava lääkäri Anders Mickos, Sipoon kunta – Metsä perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa – PDF ja videotallenne
 • Kehittäjäylilääkäri Risto Kuronen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä – Terveysmetsä sairaalan naapurina – PDF ja videotallenne
 • Vanhempi tutkija, MMT, Erja Rappe, Ikäinstituutti – Luonto ikäihmisten terveyden tukena – PDF ja videotallenne
 • Lähihoitajat Heli Paajanen ja Vesa Alanko ja Sami A-klinikka Oy – Metsä päihdekuntoutuksessa – PDF ja videotallenne
 • Opettaja Ulla Myllyniemi, Vihdin kunta – Kokemuksia metsästä kasvatustyössä – PDF ja videotallenne
 • Pääsihteeri Tuija Brax, Sydänliitto – Kansalaisjärjestöjen näkökulma – PDF ja videotallenne

Viestintä

Tausta

Kuntalain 37 § mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kunnat laativat valtuustokausittain hyvinvointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Kunnissa on tunnistettu metsien terveysvaikutuksia ja tarve on yhteiselle kehittämiselle. Hyvinvointimetsät voivat jopa vahvistaa kunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat kunnat ja kansalaisjärjestöt. Kehitystyötä ohjaa 12-jäsenen tukiryhmä, jossa on jäseniä terveydenhuollon ja metsäalan organisaatioista. Hanke on osa laajempaa konsortiota, johon kuuluvat Suomalainen Lääkäriseura DuodecimHelsingin yliopiston metsätieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Tapio Oy.

Lisätietoa

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Logo Tapio