Kenttäkauden metsänhoitotyöt ovat käynnissä, muista työturvallisuus!

7.6.2024

Metsänhoito- ja uudistamistyöt ovat parhaillaan käynnissä. Metsätöitä tekevät paitsi ammattimetsurit, myös monet metsänomistajat itse. Ennen töiden aloittamista omassa metsässä, on hyvä kerrata työturvallisuusasiat sekä tarkistaa ja huoltaa työvälineet. Työturvallisuusasiat on kätevä kerrata Tapion ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan metsänomistajille tekemästä oppaasta ”Työturvallisuus omatoimisissa metsätöissä”.

nainen raivaa metsää kuva sami karppinen
Kuva: Sami Karppinen

Monet metsänomistajat tekevät oman metsänsä hoito- ja hakkuutöitä. Omatoiminen työskentely on vaihtoehtoista kuntoilua ja samalla oma metsä tulee tutummaksi sekä hoitotyöt tehdyksi. Metsässä liikkumiseen ja metsätöihin liittyy myös riski tapaturmasta, jonka todennäköisyys riippuu mm. työlajista, työskentelyolosuhteista, työntekijän ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä työvälineiden kunnosta. Metsätöiden suunnittelussa onkin tärkeää tunnistaa ja ennakoida mahdollisia turvallisuusriskejä sekä huolehtia tarvittavista turvavarusteista.

Työturvallisuutta voidaan parantaa arvioimalla riskit ja olosuhteet ennakkoon. Kokemus ja oman metsän tuntemus auttavat tunnistamaan vaaratilanteita ja maasto-olosuhteista aiheutuvia turvallisuusriskejä. ”Ennen töiden aloittamista työkohteen tapaturmariskit tulisi selvittää, jotta ne osataan ottaa huomioon varsinaista työtä tehtäessä. Ennakointi on tärkeää hakkuu- ja hoitotöissä, mutta myös suunnittelutöissä ja työmaita tarkastettaessa”, neuvoo asiantuntija Ari Nieminen Tapiosta.

Metsänomistajakin tarvitsee vakuutusturvaa

Metsänomistajan on tärkeää huolehtia vakuutusturvastaan. Omatoimissa metsätöissä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työtapaturman tai ammattitaudin hoidon, mahdolliset lääkkeet ja hoitomatkoista aiheutuneet kustannukset. ”Maatalousyrittäjän eläkevakuutus kartuttaa metsänomistajalle vanhuuseläkettä mutta sisältää myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, joka antaa metsänomistajalle turvaa omatoimisissa metsätöissä mahdollisen työtapaturman varalta”, kertoo työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta.

Ota Työturvallisuus omatoimisissa metsätöissä -opas käyttöösi

Opas on vapaasti saatavissa Tapion verkkosivulta, josta sen voi ladata PDF-versiona. Opas on hyödyllinen töitä suunniteltaessa ja mm. varusteita hankittaessa.

Lisätietoja

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047