Monet metsänomistajat ovat kiinnostuneita tekemään oman metsänsä hoito- ja hakkuutöitä. Omatoiminen työskentely on usealla metsänomistajalle vaihtoehtoista kuntoilua ja samalla oma metsä tulee tutummaksi sekä tärkeät hoitotyöt tehdyksi. Metsässä liikkumiseen ja metsätöihin liittyy myös riski tapaturmasta, jonka todennäköisyys riippuu mm. työlajista, työskentelyolosuhteista, työntekijän ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä työvälineiden kunnosta. Työturvallisuutta voidaan parantaa arvioimalla riskit ja olosuhteet ennakkoon. Tätä varten Tapio on tuottanut yhdessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan kanssa metsänomistajille oppaan Työturvallisuus omatoimisissa metsätöissä.

Metsätöissä ja niiden suunnittelussa on tärkeää muistaa turvalliset työtavat ja käyttää tilanteeseen ja työhön soveltuvia turvavarusteita. Tarkoituksena on välttää vaaratilanteet ja pienentää tapaturmariskiä sekä mahdollisen tapaturman haitallisia seurauksia. Mukana metsäkäynnillä olisi hyvä olla ainakin juomapullo, ensiapulaukku ja matkapuhelin, jossa on 112-sovellus. Lyhyellekin maastokäynnille kannattaa varata myös hieman syötävää.

Riskien ennakointi on tärkeää

Työturvallisuusosaaminen on tärkeää myös omassa metsässä työskenneltäessä. Metsänomistajan kannattaa aina varmistaa etukäteen, että vakuutusturva mahdollisen tapaturman varalta on riittävä. Kokemus ja oman metsän tuntemus auttavat tunnistamaan vaaratilanteita ja maasto-olosuhteista aiheutuvia turvallisuusriskejä. Ennen töiden aloittamista työkohteen tapaturmariskit tulisi selvittää, jotta ne osataan ottaa huomioon varsinaista työtä tehtäessä. Ennakointi on tärkeää hakkuu- ja hoitotöissä, mutta myös suunnittelutöissä ja työmaita tarkastettaessa.

Tapaturmariskin maastossa liikuttaessa ja työskenneltäessä aiheuttavat mm.

 • liukkaat pinnat, kuten kivet, paljaat ja sammaloituneet kalliot
 • painanteet ja pehmeiköt
 • jyrkänteiden reuna-alueet
 • maaston epätasaisuudet, kuten maanmuokkauksen jälki, työkoneiden aiheuttamat urapainumat ja ojat
 • hakkuutähteet, kannot ja puiden juurenniskat.
 • Vaaratekijöitä ovat myös mm. pystypuustoon takertuneet irtonaiset latvukset ja katkenneet oksat sekä nojalleen jääneet tuulenkaadot, sähkölinjat ja vanhat kaivannot.

Lataa opas tästä käyttöösi

Oppaan toteuttajat

Työturvallisuus omatoimisissa metsätöissä -oppaan taustatyö ja sisältö on tehty Tapion asiantuntijatyönä ja projekti on rahoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan työturvallisuusapurahalla.

 Mela logo

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047
 • Reetta Pilhjerta
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6085