Luonnonhoidon keinoja vahvistetaan metsänhoidon suosituksissa

14.3.2022

Metsänhoidon suositusten uudistaminen ekologisen kestävyyden vahvistamiseksi on käynnistynyt. Suosituksissa tullaan kuvaamaan metsänomistajille entistä enemmän vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesien puhtaana pitämiseen. 2022 valmistuvat suositukset vesielinympäristöjen turvaamiseen. Työ jatkuu Tapion johdolla 2024 loppuun ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutusta.

Talousmetsien luonnonhoidon keinojen vaikuttavuudesta ja metsätalouden vaikutuksista vesistöihin on viime vuosina saatu uutta tutkimustietoa. Metsänomistajat myös kaipaavat käytännön neuvoja, kuinka he voivat arkipäivän metsänhoidossa turvata luonnon monimuotoisuutta ja vesien puhtautta.

Metsänhoidon suositukset esittelevät vaikuttavia ja kustannustehokkaita keinoja metsien luonnonhoitoon ja perusteita metsätilan hoidon strategisiin valintoihin. Tämän keinovalikoiman tarkistus on nyt käynnistynyt.

—  Ekologisen kestävyyden edistäminen on tärkeä osa kokonaiskestävää metsänhoitoa ja monelle metsänomistajalle jopa tärkein asia oman metsän hoidossa. Luonnon monimuotoisuus vaikuttaa myös taloudelliseen tulokseen, sillä se turvaa pitkällä ajanjaksolla metsien terveyden ja tuottavuuden. Monimuotoiset metsät kestävät paremmin muuttuvan ilmaston vaikutuksia, kuten kasvavaa riskiä kirjanpainajatuhoista, kertoo metsänhoidon suositusten johtoryhmän puheenjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

2022 julkaistaan suositukset vesielinympäristöjen turvaamiseen

Tapion johtamassa Metsänhoidon suositukset – luonnonhoito -hankkeessa keskitytään aluksi vesielinympäristöihin. Tällä varmistetaan, että samaan aikaan uudistettavina olevat suometsien hoidon suositukset ovat linjassa keskenään.

—  Vesistöjen ja pienvesien sekä niistä riippuvaisten elinympäristöjen laatua voidaan parantaa monilla luonnonhoidon keinoilla. Esimerkiksi puron varteen voidaan rajata suojavyöhyke, jossa metsää ei käsitellä lainkaan tai sitä käsitellään tavallista varovaisemmin, kertoo hankkeen projektipäällikkö, luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen Tapiosta.

Suositusten uudistaminen etenee normaaliin tapaan: aluksi kootaan ja analysoidaan tutkimusnäyttö. Samalla kootaan tietoa käytännön kokemuksista ja tiedon käyttäjien tarpeista. Työtä tehdään laajassa yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Uudet suositukset vesielinympäristöjen turvaamiseen julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Seuraavaksi käsittelyyn otetaan monimuotoisuudelle arvokkaiden elinympäristöjen, eli luontokohteiden elinvoimaisuuden turvaaminen.

Kolmevuotisen hankkeen aikana ratkaistaan myös, kuinka luonnonhoidon suositukset voidaan esittää niin, että niitä voidaan soveltaa entistä paremmin yhdessä digitaalisen paikkatiedon kanssa.

Logo: metsänhoidon suositukset.

Metsänhoidon suositukset ovat suomalaisen metsänhoidon käytännön opas ja päätöksenteon apuväline. Ne tarjoavat perusteltuja vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja tukea metsänomistajan tavoitteiden yhteensovittamiseen. Metsänhoidon suosituksilla tavoitellaan metsästrategian mukaisesti kokonaiskestävyyttä ja kasvavaa hyvinvointia metsistä. Suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön palvelu metsänomistajille ja alan ammattilaisille ja niiden tuottamisesta vastaa Tapio.

Lisätietoja

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055