Luonnonhoito on jatkuvasti mukana talousmetsän arjessa. Uusi tutkimustieto metsäluonnon tilasta sekä metsien käytön vaikutuksista luovat tarpeen tarkastella nykyisiä metsänhoidon suositusten tarjoamia vaihtoehtoja luonnonhoidon toteutukseen. Tämän hankkeen tavoitteena on varmistaa suositusten perustuminen uusimpaan tutkimustietoon ja käytännöstä saatuihin kokemuksiin.

Metsänhoidon suositukset luonnonhoitoon tarjoavat metsänomistajan tavoitteita vastaavia keinoja ekologisen kestävyyden edistämiseksi metsissään. Ekologisen kestävyyden painottaminen voi olla myös metsänomistajan strateginen valinta. Metsänhoidon suosituksissa tuetaan päätöksentekoa kertomalla, miten erilaiset toimet vaikuttavat talouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen puhtauteen, virkistykseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Logo: metsänhoidon suositukset.

Ajankohtaista

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa uudistetaan talousmetsien luonnonhoidon suositukset, joiden avulla metsänomistaja voi ylläpitää ja vahvistaa metsiensä ekologista kestävyyttä.

Työssä koostetaan ja analysoidaan saatavilla oleva tutkimusnäyttö. Lisäksi kootaan parhaat käytännöt ja kuullaan tiedon käyttäjien tarpeita. Näiden pohjalta tarkennetaan luonnonhoitoa ja ekologista kestävyyttä koskevat suositukset.

Luonnonhoidon suositussisältö jaetaan teemoihin, jotka käsitellään kokonaisuus kerrallaan. Sisällön uudistaminen aloitetaan vesielinympäristöihin liittyvällä tarkastelulla, jotta päivitystä voidaan tehdä samaan aikaan suometsien hoidon suositusten pävityksen kanssa.

Osana uudistamistyötä ratkaistaan, kuinka luonnonhoidon suositukset voidaan tuoda digitaalisena sisältönä esille niin, että niitä voidaan soveltaa paikka- ja tilannekohtaisesti.

Aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024.

Tavoiteltavat tulokset 2022

 • Luonnonhoidon avainkysymykset on määritelty
 • Tutkimussynteesi on valmis
 • Kaikille avoin ajankohtaiswebinaari on järjestetty toukokuussa
 • Vesielinympäristöjen turvaamista koskevat suositukset on julkaistu (tulossa alkuvuonna 2023)
 • Monimuotoisuudelle arvokkaiden elinympäristöjen, eli luontokohteiden, tarkastelu on käynnistynyt.

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Metsänhoidon suositusten laadintaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Kaikki metsänhoidon suositukset valmistellaan laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa.

Tutustu myös:

Lisätietoja

 • Nora Arnkil
 • Asiantuntija
 • nora.arnkil(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6021
 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055