MERLIN Innovaatiokilpailu 2023 etsii uusia luonnonmukaisia ratkaisuja Euroopan jokien, järvien ja kosteikkojen ennallistamiseen ja kunnostamiseen

29.11.2022

MERLIN Innovaatiokilpailuun kutsutaan hakemuksia tuotteista ja palveluista, jotka edistävät sisävesien tilan parantamista.

Makean veden ekosysteemit, sisävedet, ovat yksi vaarantuneimmista ekosysteemeistä Euroopassa. Erilaisia sisävesien tilaa parantavia kunnostus- ja ennallistamishankkeita on käynnissä laajasti ympäri Eurooppaa, ja uusille luonnon tilaa parantaville ja taloudellisesti kestäville ratkaisuille on suuri tarve.

MERLIN Innovaatiokilpailu (The MERLIN Innovation Awards 2023) kerää yhteen maailman laajuisesti uusimpia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat suojelemaan ja ennallistamaan herkkiä sisävesien ekosysteemejä. Kilpailuun toivotaan innovatiivisia, laajasti sovellettavia ja kaupallistamiseen valmiita ratkaisuja.

Innovaatiokilpailu on avoin kaikille yrityksille ympäri maailmaa. Yritykset voivat osallistua kilpailun kahteen eri kategoriaan:

  • Vuoden tuote (MIA Product of the Year)
  • Vuoden palvelu (MIA Service of the Year)

MERLIN Innovaatiokilpailu tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä innovatiivisia tuotteita tai palvelujaan MERLIN-hankkeessa mukana oleville 17. eurooppalaiselle kunnostus- ja ennallistamishankkeiden vetäjille sekä muille keskeisille päätöksentekijöille ja sidosryhmille. Kilpailuun osallistuminen tarjoaa yrityksille näkyvyyttä Euroopassa. Voittajayritykset saavat ideansa esille vuonna 2023 avattavaan MERLIN Marketplace -portaaliin. Portaali kokoaa eri toimijoiden käyttöön parhaita sisävesien kunnostamisen käytäntöjä, tuotteita, palveluita ja pilottiesimerkkejä.

– Sisävesien kunnostamiseen kaivataan yhä enemmän innovatiivisia ratkaisuja. MERLIN Innovaatiokilpailuun toivotaan uusia avauksia ja tuoreita näkemyksiä yrityksiltä, jotka pääsevät esittelemään ideansa eurooppalaisille ennallistamisen ja kunnostamisen ammattilaisille. Kehitytään yhdessä tämän aloitteen myötä! kannustaa MERLIN-hankkeen koordinaattori Sebastian Birk Duisburg-Essenin yliopistosta.

MERLIN Innovaatiokilpailu pyrkii mahdollistamaan yritysten välisen yhteistyön kehittämisen huippuratkaisujen tuottamiseksi potentiaalisille ostajaorganisaatioille. Kilpailu tarjoaa yrityksille esimerkiksi ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä mukaan nopeasti kasvavaan kansainväliseen sisävesien ekosysteemien ennallistamisen ja kunnostuksen toimijajoukkoon, sekä tarjoamaan innovatiivisia ratkaisujaan, jotka auttavat ratkaisemaan ajankohtaisia ympäristöongelmia luontoa ja ihmisiä hyödyttäen.

Hakemukset kilpailuun tulee lähettää 22.12.2022 mennessä (klo 17.00 CET). Kilpailun tuomaristo koostuu MERLIN-hankkeessa toimivista eurooppalaisista sisävesien ennallistamis- ja kunnostamishankkeiden projektinjohtajista ja muista sidosryhmien edustajista.

Lisätietoja hankehausta:
info@connectology.eu

MERLIN-hankkeen yhteyshenkilöt Suomessa:
Tiina Ronkainen, Tapio Oy
tiina.ronkainen@tapio.fi

Anna-Kaisa Ronkanen, Suomen ympäristökeskus
anna-kaisa.ronkanen@syke.fi

Kuvassa lukee: "MERLIN Innovation Awards 2023. Call for companies with innovative products or services for freshwater ecosystems. Apply now! More information: project-merlin.eu/events-news-mia"

MERLIN-hanke

MERLIN (Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation) on Euroopan komission lippulaivahanke. Hankkeen budjetti on yli 20 miljoonaa euroa. Hanke edistää ekosysteemien ennallistamista ja kunnostamista luonnonmukaisia ratkaisuja hyödyntämällä. MERLIN -hankkeessa toteutetaan 17 virtavesien, kosteikkojen ja soiden kunnostamisen ja ennallistamisen pilottihanketta ympäri Eurooppaa. Pilottihankkeiden toteutusten kokemusten pohjalta kehitetään toimintatapoja ja malleja luonnonmukaisen kunnostus- ja ennallistamistyön toteutukseen koko Euroopassa. Yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja keskeisten taloustoimijoiden kanssa hanke kehittää win-win -ratkaisuja edistämään systeemistä muutosta, jossa yhdistyvät taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.